Dependencias

DEPENDENCIAS DO COLE

Temos en funcionamento 3 aulas de Educación Infantil, 7 de Educación Primaria, Apoio de Pedagoxía Terapéutica, Logopedia e Departamento de Orientación. Tódalas aulas están dotadas con pantalla, canón e ordenador conectado a internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos con: Aula de Inglés, Aula de Música, Aula de Audiovisuais, Aula de Logopedia, Aula de Informática , Ximnasio, Patio Cuberto, Pistas Polideportivas, Biblioteca (con máis de 4.000 volúmenes) con Pizarra dixital e ordenadores de consulta e Comedor. A aula de inglés e a de música contan asemade con pizarra dixital ámbalas dúas.

 

 

( categories: )
Distribuir contido