BENVID@S AO CEIP DE LEIRADO

 

Para rematar o proxecto documental integrado anual realizado conxuntamente co  CEIP Santiago de Oliveira convidámosvos a visitar a MOSTRA DO XOGO E XOGUETE este venres 7 de xuño entre as 10,45 e as 12,45 horas no Parque da Canuda! Coa colaboración dos Concellos de Salvaterra de Miño e Ponteareas. 

             

 LISTAXE PROVISIONAL DO ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2019-2020

APRENDEMOS COOPERANDO E COOPERAMOS PARA APRENDER

 

Partindo da docencia por parte de relatores externos (Jose Ramón Lago, experto en AC da Universidade de VIC) e do asesoramento por parte das asesoras do CFR de Vigo,   realizamos todo un proceso de implementación no centro dos diferentes ascpetos da Aprendizaxe Cooperativa e da integración das competencias clave na aprendizaxe do noso alumnado.

Na aprendizaxe cooperativa o alumnado traballa en equipos de 3, 4 ou 5 alumnos/as, cunha finalidade didáctica, utilizando unha estruturación da actividade de xeito que se asegure a participación equitativa e se aproveite ó máximo a interacción simultánea entre eles cunha dobre finalidade:

  • que todos os membros dun equipo aprendan os contidos escolares.
  • que todos aprendan, ademais, a traballar en equipo.

Os ámbitos de intervención que se traballan dentro de cada grupo clase son sempre tres:

  • Cohesión de grupo:Actuacións dirixidas a cohesionar o grupo clase e preparalo para o traballo en equipo, a cooperación e a aprendizaxe.
  • Traballo en equipo como recurso:Actuacións dirixidas a utilizar o traballo en equipo para ensinar e aprender.
  • Traballo en equipo como contido: Actuacións dirixidas a traballar en equipo.

 

APRENDIZAXE POR PROXECTOS

Co obxectivo de lograr unha educación de calidade para todo o alumnado e desenvolver ao máximo posible as súas capacidades, dende hai uns cursos o centro está desenvolvendo un Proxecto documental integrado anual. Planificamos o proxecto en reunións conxuntas dos equipos docentes. Incluído na Programación Xeral Anual, abarca obxectivos da Biblioteca, do EDLG, do equipo TIC, de Actividades Complementarias, ademais de integrarse no currículo dos diferentes niveis.

Deseñamos tarefas integradas e actividades que distribuimos ao longo do curso.

A partir desta programación básica o profesorado selecciona estándares avaliables dos diferentes niveis de E. Infantil e Primaria, relacionados con tarefas a realizar e abarcando diferentes materias.

Este curso, este é o noso proxecto:

 

 Proxectos de cursos anteriores:

   

BIBLIOTECA DA ESCOLA

A biblioteca escolar está ao servizo da comunidade educativa, ofrecendo documentos en variados soportes, como apoio das distintas aprendizaxes e tamén da lectura de lecer. É lugar de traballo no desenvolvemento da actividade docente, con recursos actualizados e ordenadores con acceso a internet, lectores electrónicos, tablets, robots...

Os seus fondos móvense constantemente nos empréstitos ás aulas, empréstitos individuais e mochilas viaxeiras que circulan polas casas.

Arredor da Biblioteca organízanse actividades de contacontos, visitas de autores, fomento da lectura, formación de usuarios, educación documental... que conduzan ao alumando a ser lectores e lectoras competentes, tan necesario para desenvolverse na sociedade actual e para formarse como persoas.

A biblioteca dispón tamén dunha sección para as familias e horario de apertura polas tardes.

Dende o ano 2007 está integrada no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares da Consellería de Educación.

Aquí están algunhas das nosas actividades:

      

 

PLAN DE FOMENTO DE USO DO GALEGO

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega ten entre os seus obxectivos normalizar e potenciar o uso dalingua galega en todos os ámbitos da comunidade escolar, e recuperar e manter a tradición e a cultura galegas. A tal fin leva acabo numerosas actuacións ao longo do curso nas que se implica, sempre que sexa posible a todo o alumnado e profesorado. Aquí tendes algunhas destas actividades:

 


Powered by Drupal - Design by artinet