3º Curso

Educación Musical

Parece bo tempo para cantar e entreterse. Pois para iso podemos intentalo con algunha cantiga que podemos coñecer e disfrutar en familia.

Intentai escribir a parte que máis vos guste e facer un debuxo alusivo.

Inglés

 

 En el archivo adjunto puedes descubrir algunos ejercicios para poder seguir practicando tu inglés.

Si quieres descargar el adjunto pulsa aquí 


 

Recomendacións de traballo para o 3º nivel de Primaria

Recomendacións de traballo para o 3º nivel de Primaria

● Lectura diaria(silenciosa e en voz alta), alternando lecturas en galego e castelán.

● Escritura:  Ditados que contemplen as normas ortográficas traballadas: mp, mb, maiúsculas, ca, que, qui,co, cu, za, ce, ci, zo, zu, ga, gue, gui, go, gu, güe, güi...

  • Escritura dun diario no que conten o que fan ao longo destes días (con debuxos alusi- vos)

● Matemáticas;

  • Operacións de sumas, restas coa proba e multiplicacións.
  • Realizar problemas con estas operacións, seguindo estes pasos:

> Lectura comprensiva do enunciado do problema.
> Identificar os datos.
> Elexir o tipo de operación a realizar.
> Resolvela correctamente.
> Remarcar a solución numérica coa unidade correspondente pedida no enunciado.

  • Escritura de series ascendentes e descendentes.
  • Repaso das táboas de multiplicar.

● Poden repasar entrando nas seguintes webs:

  • EduClan: una herramienta educativa para las familias durante el cierre preventivo de los Centros.
  • Recursos interactivos Anaya (Apartado 3º curso. Lengua e Matemáticas)
  • El Quinzet Series de problemas matemáticos (series 7,8,9 de cálculo mental )
  • Orientacion Andújar.

 ● Outros: “70 ideas fáciles para jugar con niños dentro de casa” de Estación Bambalina.

Educación Física

Elixe un destes deportes: baloncesto, badminton, atletismo e fútbol sala.

Unha vez que te decidas por un, escribe 3 normas sobre el e fai un debuxo relacionado.

Distribuir contido