Secretaría

MATRÍCULA VINDEIRO CURSO

 

PRAZO PARA MATRÍCULA PARA O VINDEIRO CURSO.

ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS-CURSO 2016/2017. INFORMACIÓN BÁSICA 

1.-LEXISLACIÓN REGULADORA:

  -Orde do 12 de marzo de 2013 que regula o procedemento para a admisión

 do alumnado no segundo ciclo de educación infantil e primaria.

 2.-PREVISIÓN OFERTA DE POSTOS ESCOLARES EN INFANTIL E PRIMARIA:

CURSO

POSTOS ESCOLARES

4º de E.Infantil

25

5º de E.Infantil

18

6º de E.Infantil

19

1º de E.Primaria

22

2º de E.Primaria

17

3º de E.Primaria

21

4º de E.Primaria

16

5º de E.Primaria

18

6º de E.Primaria

19

 

CURSO      2015/2016

POSTOS ESCOLARES

UNIDADES REAIS PREVISTAS

   
   
   

2º CICLO   

E. INFANTIL

12

1º E 2º CURSO    

 PRIMARIA

14

3º E 4º CURSO  

 PRIMARIA

12

5º E 6º CURSO     

PRIMARIA

12

   
   

  

  3.-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN: Do 1  ao 20 de MARZO 

 4.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DO BAREMO: Do 24 de marzo ó 3 de abril (incluídos)

 5.-PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño 

 6.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 -Impresos que se facilitan na secretaría do centro. Tamén se poden descargar  nesta páxina.

 -Fotocopia do libro de familia.

 -Tarxeta ou Cartilla sanitaria do neno,a.

 -DNI neno, nena, pais.

 -Libro de familia numerosa (se procede).

 -Libro de vacinación.

   

A SECRETARIA DO CENTRO                                   

  

 

 

 

 

 

 

Estimados pais e nais:

 

Pola presente queremos comunicarlles que atendendo ó Decreto 254/2012 e á Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión do alumnado en centros sostidos con fondos públicos, comezamos o procedemento de admisión de alumnado para o curso académico 2014/2015.

 

 

 

 

Por este motivo queremos recordarlles as seguintes cuestións de interese relativas ó proceso:

 

a)     O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos, polo tanto o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

b)    O alumnado dos centros adscritos ten prioridade na admisión.

      c)     O alumnado que queira continuar estudos no centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe entre o 1 e o 15 de febreiro de 2016 modelo normalizado (ANEXO I) da orde.

d)    A dirección dos centros adscritos remitirá ao centro de adscrición unha relación de alumnado susceptible de matricularse xunto coas solicitudes de reserva de prazas antes do día 19 de febreiro de 2016.

  

NOTA:

 Os centros deberán informar ás familias implicadas, do inicio do proceso de reserva de prazas en centros adscritos. É importante lembrarlles que a reserva de praza ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitudes de admisión noutro centro (art. 11.2).

   

 En A Merca a 31 de xaneiro de 2016

 

 A DIRECCIÓN DO CENTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario colaboración comedor

Podedes descargar o formulario de solicitude de colaboración para o comedor escolar ou ben pedilo na Secretaría do Centro

CALENDARIO ESCOLAR

Consulta o Calendario Escolar para o curso 2014/2015

Consulta o Calendario Escolar para o curso 2013/2014

 

LIBROS

 

 LIBROS  2019/2020

LISTAS  LIBROS 

EDUCACIÓN INFANTIL

4º NIVEL -3A

5º NIVEL -4A

6º NIVEL -5A

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º CURSO

2º CURSO

3º CURSO

4º CURSO

5º CURSO 

6º CURSO

 LIBROS  2018/2019

LISTAS  LIBROS 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º CURSO

2º CURSO

3º CURSO

4º CURSO

5º CURSO 

6º CURSO

 

 

 

LIBROS  2017/2018

 

 

Premendo no enlace anterior áccedese á Listaxe definitiva de admitidos, pero asemade dos que aparecen asignados aínda faltan, nalgún caso, os complementarios pendentes de adquisición pòr parte do centro e  que poderán consultar no seguinte enlace. 

 

O alumnado que apareza na listaxe definitiva de admitidos sen libros ou con menos libros dos que lle corresponden (4 ou 6 segundo a renda familiar) ten que mirar a listaxe de adxudicacións complementarias.

OS LOTES DE FONDO MÁIS ADQUISICIÓNS ENTREGARANSE EN SETEMBRO.

RECOMÉNDASE PERMANECER Á ESPERA E CONTACTAR CO CENTRO, A PARTIR DO  DÍA 1 DE SETEMBRO, PARA PODER CONFIRMAR QUE LIBROS OU CADERNOS DEBERÁN MERCAR E FACER AS ENCARGAS CORRESPONDENTES.

 

 

LISTAS  LIBROS 

EDUCACIÓN INFANTIL

3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1º CURSO

2º CURSO

3º CURSO

4º CURSO

5º CURSO 

6º CURSO

 

LIBROS  2016/2017

 

 

Premendo no enlace anterior áccedese á Listaxe definitiva de admitidos, pero asemade dos que aparecen asignados aínda faltan, nalgún caso, os complementarios pendentes de adquisición pòr parte do centro e  que poderán consultar no seguinte enlace. 

 

O alumnado que apareza na listaxe definitiva de admitidos sen libros ou con menos libros dos que lle corresponden (4 ou 6 segundo a renda familiar) ten que mirar a listaxe de adxudicacións complementarias.

OS LOTES DE FONDO MÁIS ADQUISICIÓNS ENTREGARANSE EN SETEMBRO.

RECOMÉNDASE PERMANECER Á ESPERA E CONTACTAR CO CENTRO, A PARTIR DO  DÍA 1 DE SETEMBRO, PARA PODER CONFIRMAR QUE LIBROS OU CADERNOS DEBERÁN MERCAR E FACER AS ENCARGAS CORRESPONDENTES.

 

 

LISTAS  LIBROS 

EDUCACIÓN INFANTIL

3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1º CURSO

2º CURSO

3º CURSO

4º CURSO

5º CURSO 

6º CURSO

 

INFORMACIÓN

 

 

LIBROS  2015/2016

LISTAS  LIBROS

 

 

LISTAS

 

 

LIBROS

 

 

INFANTIL

3 ANOS 

 

4 ANOS

 

5 ANOS

 

LISTAS

 

 

LIBROS

 

 

PRIMARIA

 1º CURSO

AXUDAS LIBROS

 

 3º CURSO

  CONSULTAR FONDO  3º C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5º CURSO

  CONSULTAR FONDO  5º C

2º CURSO

AXUDAS LIBROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º CURSO

AXUDAS LIBROS

 

6º CURSO

AXUDAS LIBROS

 

 

 

 

 

LISTAS  LIBROS  2014/2015

Con data 14 de agosto  foi publicada a Orde do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implatación para o curso 2014/2015 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de Educación Primaria na omunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Ley orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa.

Como  xa comezaremos por publicar as listas correspondentes a Ed. Infantil e o 2º, 4º e 6º Curso de Educación Primaria, cursos para os que non deberan aparecer cambios, é agora, unha vez publicada esta Orde, cando procedemos a publicar os listados correspondentes a ós restantes cursos  1º, 3º e 5º.

 

 

LISTAS

 

 

LIBROS

 

 

INFANTIL

3 ANOS

 

4 ANOS

 

5 ANOS

 

LISTAS

 

 

LIBROS

 

 

PRIMARIA

 1º CURSO

 

 3º CURSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5º CURSO

2º CURSO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º CURSO

 

6º CURSO

  Seguimos á espera de recibir instruccións para poder subir as listas definitivas de 1º, 3º e 5º curso.

 

 

 

 

AXUDAS LIBROS: Gratuidade solidaria 2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido