slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

REUNIÓNS XERAIS INFORMATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

  • 28 de SETEMBRO ás 17:00:

                    1º EP no PATIO DE INFANTIL.

                    2º EP no PATIO DA ENTRADA DO XIMNASIO.

                    3º EP no PATIO CUBERTO.

 

  • 5 de OUTUBRO ás 17:00:

                    4º EP no PATIO DE INFANTIL.

                    5º EP no PATIO DA ENTRADA DO XIMNASIO.

                    6º EP no PATIO CUBERTO.

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 PARA O CURSO 2021 - 2022

Estimadas familias:

 Como no curso pasado, debido á situación do COVID-19, deberedes seguir estas indicacións que xa faciades o ano pasado e hai que seguir mantendo.

  • Os pais, nais ou titores legais do alumnado deberedes realizar unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. (Na seguinte ligazón podedes ver os síntomas ANEXO I)
  • Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.
  • No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao centro e a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas membros do equipo COVID (Directora, Orientadora ou Secretaria). Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais.
  • Lembramos, ademais, a obrigatoriedade de todo o alumnado maior de 6 anos, de usar máscara durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio. Tamén se recomenda o seu uso para o alumnado de Educación Infantil.

INFORMACIÓN

CEIP FILOMENA DATO 

 

Foto cole

 

 Rúa do Ensino, 4

A Valenzá-Barbadás

Ourense 

Tlfno/Fax: 988244869 

e-mail:ceip.filomena.dato@edu.xunta.es

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfilomenadato

 

    Centro adscrito ao IES "Xesús Ferro Couselo"

 

 

 

HORARIO PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE 4º ED. INFANTIL

DÍA 9 SETEMBRO:

            1º GRUPO: de 9:45 a 10:45

          2º GRUPO: de 11:45 a 12:45

DÍAS 10,13,14 SETEMBRO:

           1º GRUPO: de 9:20 a 11:05

         2º GRUPO: de 11:30 a 13:15

DÍAS 15,16 SETEMBRO:

         TODOS OS ALUMNOS/AS de 9:20 a 11:45

DÍAS 17,20,21 SETEMBRO.

          TODOS OS ALUMNOS/AS de 9:20 a 13:25

DÍA 22 SETEMBRO ATA REMATE DE CURSO:

          de 9:20 a 14:10

SAÍDA DO COMEDOR E BOS DÍAS COLE

A saída do alumnado usuario de comedor será entre as 15:00 e as 15:15.

Farase polo corredor de infantil de 3 anos.

O horario do servizo "BOS DÍAS COLE", xestionado e atendido por persoal do Concello de Barbadás, será de 7:30 a 9:15.

 

A partir do mes de outubro, o alumnado de comedor que quede a actividades extraescolares, poderá permanecer no centro entre as 15:15 e as 15:30  atendido por persoal do Concello.

INICIO DO CURSO, HORARIOS E NORMAS NAS ENTRADAS E SAÍDAS

O curso 2021 - 2022 dará o comezo o vindeiro XOVES 9 DE SETEMBRO.

O horario será de 9:15 a 14:15 con servizo de comedor.

No seguinte documento poderedes ver os horarios e zonas de entrada e saída do alumnado.

 

 

AUTODECLARACIÓN DOS PREZOS PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN DO COMEDOR

TODOS os usuario do comedor escolar no curso 2021/2022 (os que renovan e os novos) deberá presentar no centro o modelo de AUTODECLARACIÓN que se adxunta, baseado na renda de 2020, entre o 1 e o 8 de SETEMBRO.

NON terán que cubrir este impreso de autodeclaración os usuarios que xustifiquen documentalmente situación socioeconómica de exclusión social, acollemento, discapacidade do alumno/a igual ou superior ao 33%, vítimas de terrorismo ou violencia de xénero.

Poderán imprimir e cubrir o documento que se adxunta ou solicitalo na conserxería do centro.

Achéganse, ademais, instrucións para cubrir dito modelo de autodeclaración.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer