Secretaría

AXUDA MATERIAL ESCOLAR 2022-2023

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO PRIMARIA

As familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € terán dereito a un vale de 50€

Enlace a Orde no Diario Oficial de Galicia

Prazo de presentación de solicitudes

Do 19 de maio ao 22 de xuño de 2022

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Deberá reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2020.

· A solicitude cuberta e asinada (Anexo I) (Anexo II)

·  Fotocopia do libro de familia

· No caso de separación ou divorcio, fotocopia da última sentencia ou convenio regulador, onde conste a custodia do/a menor

·   No caso en que a unidade familiar non coincida, certificado de convivencia

 

 

Presentación de solicitudes

 

O alumnado de 6º Ed.primaria presentará a solicitude no IES María Soliño.

  • Preferiblemente por vía electrónica empregando a chave 365 ou certificado dixital

                                       

 

  • Na secretaría do centro 

 

AXUDAS ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA

 

Prazo de presentación de solicitudes

Do 19 de maio ata o 30 de setembro de 2022

Quen pode solicitalas

Alumnado que presenta unha necesidade específica de apoio educativo derivado de alguna das seguintes situacións:

·Discapacidade

·Trastorno grave de conduta

·Trastorno grave da linguaxe ou da comunicación

·Trastorno do Espectro Autista

· Altas capacidades

Presentación solicitudes

Departamento de orientación do centro

LUNS - XOVES

    

ADDENDA AOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Modificación dos criterios de promoción en base á ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación.

 

INFORMACIÓN ADMISIÓN CURSO 2022-2023


RESERVA DE PRAZA PARA O IES MARÍA SOLIÑO

Ábrese o prazo para realizar a Reserva de Praza no IES María Soliño (centro adscrito):

Alumnado ao que vai dirixido: 

6º curso de Educación Primaria

Prazo de presentación: 

Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro

Documentación:

Cubrir o formulario ED550A de xeito manual ou a través da aplicación admisión alumnado

Presentación: 
  • Na secretaría do noso centro 
  • Na sede electrónica para o que se precisará a chave 365 ou certificado dixital
Distribuir contido

Back to top