Secretaría

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR 2021 - 2022

Para todo o alumnado de educación de primaria para o vindeiro curso 2021-2022

 As familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € terán dereito a un vale de 50€

Enlace á Orde  no Diario Oficial de Galicia

 

Prazo de presentación de solicitudes Do 21 de maio ao 22 de xuño               

Documentación

Deberá reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2019

-A solicitude debidamente cuberta e asinada (Anexos I e II)

-Fotocopia do libro de familia

-No caso de separación ou divorcio, fotocopia da última sentencia ou convenio regulador, onde conste a custodia do/a menor

-No caso en que a unidade familiar non coincida, certificado de convivencia

Presentación de solicitudes

 a) A solicitude presentarase preferiblemente por vía electrónica:

Mediante  

Mediante 

Lembren que para o emprego da Sede Electrónica ou FondoLibros deberán empregar a chave 365 ou certificado dixital

 b) Na secretaría do centro:

Luns a venres de 9:30h – 10:15

Martes e venres: 13:00 – 14:30

 

 

LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E NON ADMITIDOS

Están publicadas as listaxes provisionais  de admisión  para o curso 2021 - 2022.

Poden consultarse a través:

- da aplicación admisionalumnado empregando a chave365 ou certificado dixital.

- do correo electrónico enviado dende o centro educativo.

Seguindo instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión para o curso académico 2021/2022, non podemos publicar listaxes de alumnado na páxina web nin no taboleiro exterior, en base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais

PROCEDEMENTO PARA ADMISIÓN DE ALUMNADO- ALUMNADO DE 6º CURSO

Publicado no DOG do martes 22 de decembro o procedemento para a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

ORDE do 18 de decembro de 2020

Reforma da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se modifica o prazo para realizar a RESERVA DE PRAZA nos centros adscritos

 

Alumnado ao que vai dirixido

(6º de Primaria)

"O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición (no noso caso o IES María Soliño), para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe ou a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A e ANEXO I bis)que se publica como anexo I da presente orde. O prazo de presentación estará comprendido entre os días 11 de xaneiro e o 8 de febreiro de cada ano".

CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS PARA O ALUMNADO

Dirixido ao ALUMNADO de 1º a 6º de educación primaria

Publicada a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E)

Alumnado matriculado en educación primaria:

a) Non ten que presentar solicitude:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021. (o cheque de 50€)

b) Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 por diferentes circunstancias, sempre que cumpra algunha das seguintes condicións:

Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

Alumnado matriculado en educación especial.

Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

SOLICITUDES (soamente para o alumnado non beneficiario da axuda de material escolar)

 • Forma de presentación da solicitude: Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a.
 • Prazo: Para o alumnado matriculado no centro no día de publicación da orde no Diario Oficial de Galicia: 10 días hábiles a partir do seguinte á publicación no Diario Oficial de Galicia, é dicir, do 16 ao 27 de novembro de 2020.
 • Acceso á solicitude (anexo I e II)

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

 • Fotocopia do libro de familia na que figuren todos os membros computables da unidade familiar.
 • En caso de separación ou divorcio, xentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

Outra documentacion (en caso de ser necesaria):

-Certificado acreditativo do grao de discapacidade

-No caso de situación de violencia de xénero, documentación acreditativa

-Resolución xudicial de incapacitación

-Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de

menores para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia

-Certificado de convivencia no caso de que o pai, nai ou titor carezan de DNI

 

En todo caso, os documentos deberán reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2018

MATERIAIS

Aquí tedes as listaxes de material para o uso do alumnado de primaria nas distintas aulas:

Listaxe para 1º

Listaxe para 2º

Listaxe para 3º

Listaxe para 4º

Listaxe para 5º

Listaxe para 6º

PREINSCRICIÓN COMEDOR ESCOLAR

Aquí tedes información sobre a preinscrición para o comedor escolar deste vindeiro curso así como a ficha de solicitude de preinscrición.

O prazo de presentación de solicitudes de preinscrición será entre o 26 de agosto e o 3 de setembro.

Información preinscrición comedores escolares.pdf

Solicitude  preinscrición comedores escolares 2020-21.pdf

 

 

FONDO, AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2020/21

Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e as Axudas para adquirir libros de texto e Material escolar para o curso 2020/2021.

ORDE do 12 de maio de 2020 (DOG 96 martes 19 de maio de 2020

 • AXUDAS para adquirir MATERIAL ESCOLAR destinado a todo o alumnado matriculado en Educación Primaria, con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €. A axuda será de 50 €.  

O alumnado que vai cursar 5º e 6º está incluído no Proxecto EDIXGAL polo que  ESTÁ EXCLUÍDO da participación no FONDO DE LIBROS pero PODERÁ SOLICITAR a AXUDA para adquirir MATERIAL ESCOLAR.

 

 MODO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

Poderá realizarse a solicitude accedendo á aplicación FONDOLIBROS e unha vez cubertos  todos os datos deberán gardalos, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación: 

1. Presentación no centro: neste caso imprimirán a solicitude ANEXO I e o ANEXO II e presentarase no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación (A solicitude xa terá un número asignado pola aplicación).

2. Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia   empregando a Chave 365 ou o Certificado Dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

 

DOCUMENTACIÓN (Cando se autorice a consulta telemática)

 • Fotocopia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.
 • De ser o caso: sentenza xudicial de separación e/ou convenio regulador, Certificado de Convivencia ou Certificado de defunción.

(Situación real a 31 de decembro de 2018)

E de ser o caso:

 • Certificado do grao de discapacidade (recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia)
 • Documentación xustificativa de violencia de xénero.

 

PRAZOS PARA PRESENTAR SOLICITUDES:     

Do 20 de maio ao 19 de xuño.

O horario de atención na secretaría será de 10:00 a 13:00h.

 

PUBLICACIÓNS FONDO SOLIDARIO:

As listaxes publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación FONDOLIBROS, empregando a Chave 365 ou o Certificado Dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

Datas límites:

 • LISTAXES PROVISIONAIS  10 de xullo 2020
 • LISTAXES DEFINITIVAS  15 de xullo 2020

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

SOLICITUDE DE ADMISIÓN 

RESTABLECEMENTO DO PRAZO DO 11 AO 18 DE MAIO

No día de hoxe publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020 

 

A partir do 11 de maio, haberá no centro un membro do equipo directivo no horario habitual do centro, en xornada de maña, para a realización dos trámites de escolarización e presentación da documentación ou doutros procedementos.

 

Documentación:

 • Solicitude modelo: ED550B
 • DNI do alumno/a ou libro de familia
 • DNI dos pais
 • Resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso
 • Certificado de matrícula (alumnado que ven doutro centro)
Distribuir contido

Espiñeira nas ondas

Radio na Biblio

Observa-acción 2018-2019/2019-2020

FOMOS PREMIADOS NO "CONCURSO DE TRABALLO POR PROXECTOS"

Galardonados co premio LIA

Eventos

« Agosto 2021 »
LunMarMérXovVenSábDom
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Proxceto de Historia: Unha viaxe polo tempo

      

Novo Proxecto Educativo