Skip to Content

Blogues

ABERTO O PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

Estará aberto o prazo de formalización da matrícula para o próximo curso 2024/2025 dende o 20/06/2024 ata o 30/06/2024 no centro.

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Orde do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240520/AnuncioG0761-080524-0003_gl.html

Plazo de presentación ata o 21/06/2024

 

- As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (ED330B - anexos I e II) accesible dende a sede electrónica da Xunta de Galicia.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 

 

-   Para a presentación presencial no centro deberase achegar a seguinte documentación:

 

·    O Anexo I e II. https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/231121791

 

·    Copia do libro de familia ou documentación equivalente, onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

 

·    En caso de separación ou divorcio, deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. 

 

 

MENÚ MARZO

APERTURA DO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2024-2025

O prazo de presentación de solicitudes é do 1 ao 20 de marzo de 2024.

Hai tres opcións para presentar as solicitudes:

         1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro.

         2.  Cubrir a solicitude informáticamente e asinala na Sede Electrónica coa Chave 365 ou certificado dixital.

         3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro.

 

Para máis información consultar: admisionalumnado (xunta.gal)

Menú novembro

MENÚ DE OUTUBRO

MENÚ MES DE SETEMBRO

Podedes premer en adxunto para descargar o menú deste mes.

EQUIPO DOCENTE DO CEIP O BOLO 2023-2024

 

  • Arancha Gómez Banga (Responsable do centro, Especialista en Inglés, titora de 4º e 5º de primaria e imparte e plástica)

  • Adrián Gómez Domínguez (Titor de infantil, 1º,2º e 3º de primaria, Especialista en Educación Física e imparte música)

  • María Celada Guerrero (Especialista en pedagoxía terapéutica)

  • Victor Manuel Porto (Imparte Relixión Católica)

 

 

Reunión informativa

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022/2023

Aberto o prazo para solicitar a axuda para adquirir libros de texto e material escolar para o vindeiro curso 2022/2023, desde o 19 de maio ata o 22 de xuño de 2022, ámbolos incluídos. Pódese presentar a solicitude de xeito telemático ou na secretaría do centro.

 Anexo I e Anexo II, a cumplimentar.

CURSO 2022-2023

AVISO

 

Listaxe definitiva admisión alumnado

 
 

 

 

TODAS  as solicitudes presentadas en prazo para o proceso de admisión de novo alumnado para curso 2022/23 figuran en estado ADMITIDAS.

O prazo de formalización de matrícula estará aberto do 20 ao 30 de xuño.

 

Listaxe provisional solicitudes admisión

 

  •  Provisionalmente, TODAS as solicitudes presentadas en prazo para o proceso de admisión.

ABERTO PRAZO DE RESERVA PARA O ALUMNADO DE 6º QUE CONTINUE ESTUDOS NO IES COSME LÓPEZ (CENTRO ADSCRITO)

Para alumnado de 6º que pretenda continuar estudos no I.E.S. Cosme López durante o o vindeiro curso 2022 - 2023.

PRAZO: Do 11 de Xaneiro  ao 8 de Febreiro.

Segundo a ORDE do 25 de xaneiro de 2017 que modifica a ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

O alumnado que pretenda continuar estudos no centro adscrito (Cosme López), deberá presentar no centro de orixe (CEIP O Bolo) o modelo normalizado de reserva de praza que acompaña a esta nota informativa, ata o martes 8 de febreiro.

Tamén é posible utilizar a aplicación informática admisión/alumnado no seguinte enderezo electrónico:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Solicitudes-Reserva-Crear.

Ou aquí directamente:

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/SolicitudeReserva-execute.action?OWASP_CSRFTOKEN=1CK7-6GO6-XPMJ-UZ3Q-3BM2-XB1C-0EMY-8BD4

Imprimirase e presentarase na secretaría do CEIP O Bolo

ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. TT

Tamén pode presentarse por via telemática utilizando a SEDE ELECTRONICA (para o que se precisará a Chave365 ou certificado dixital.

(Horario atención ao público da secretaría: 

Luns a venres de 09:15 a 11:00 e de 12:45 a 13:45).

O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través de esta aplicación informática utilizando o código de solicitude e o numero de DNI da persoa solicitante.

Esto será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición (CEIP O Bolo) antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (do 1 ao 21 de marzo).

As familias do alumnado que opten por un centro secundaria distinto ao IES Cosme López, terán que presentar solicitude de admisión de praza no centro elexido do 1 ao 21 de marzo

A presentación de solicitudes de admisión noutro centro sen facer a devandita renuncia, terá a consideración para os efectos de perda da prioridade.

Este alumnado deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición (Castro Alobre).

So para alumnado de 6º curso. 

CEIP O Bolo
O Bolo, 10 de xaneiro de 2021.

 

ABERTO PRAZO DE RESERVA PARA O ALUMNADO DE 6º QUE CONTINUE ESTUDOS NO IES COSME LÓPEZ (CENTRO ADSCRITO)

Para alumnado de 6º que pretenda continuar estudos no I.E.S. Cosme López durante o o vindeiro curso 2022 - 2023.

PRAZO: Do 11 de Xaneiro  ao 8 de Febreiro.

Segundo a ORDE do 25 de xaneiro de 2017 que modifica a ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

O alumnado que pretenda continuar estudos no centro adscrito (Cosme López), deberá presentar no centro de orixe (CEIP O Bolo) o modelo normalizado de reserva de praza que acompaña a esta nota informativa, ata o martes 8 de febreiro.

Tamén é posible utilizar a aplicación informática admisión/alumnado no seguinte enderezo electrónico:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Solicitudes-Reserva-Crear.

Ou aquí directamente:

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/SolicitudeReserva-execute.action?OWASP_CSRFTOKEN=1CK7-6GO6-XPMJ-UZ3Q-3BM2-XB1C-0EMY-8BD4

Imprimirase e presentarase na secretaría do CEIP O Bolo,

ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. TT

Tamén pode presentarse por via telemática utilizando a SEDE ELECTRONICA (para o que se precisará a Chave365 ou certificado dixital.

(Horario atención ao público da secretaría:

Luns a venres de 09:30 a 11:10 e de 12 a 13:00).

O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través de esta aplicación informática utilizando o código de solicitude e o numero de DNI da persoa solicitante.

Esto será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición (CEIP O Bolo) antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión (do 1 ao 21 de marzo).

As familias do alumnado que opten por un centro secundaria distinto ao IES Cosme López, terán que presentar solicitude de admisión de praza no centro elexido do 1 ao 21 de marzo

A presentación de solicitudes de admisión noutro centro sen facer a devandita renuncia, terá a consideración para os efectos de perda da prioridade.

Este alumnado deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición (Cosme López).

So para alumnado de 6º curso. 

CEIP O BOLO
O Bolo, 11 de xaneiro de 2021.

 

CURSO 21-22

O xoves 9 de setembro comenzamos o curso 21-22

No archivo adxunto tedes o calendario escolar 21-22

 

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR: CURSO 2021-202

 

FONDO SOLIDARIO PARA LIBROS DE TEXTO

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2021-22

  • Fondo solidario de libros de texto en 3ºe 4º de educación primaria, xa que os cursos de 5º e 6º de Primaria continúan co libro dixital, a través do programa Edixgal.
  • Axudas para adquirir libros de texto en 1º e 2º de educación primaria
  • Axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria.

      

 

 

  

O PRAZO PARA PRESENTAR A SOLICITUDE COMEZA O DÍA 21 DE MAIO E REMATA O 22 DE XUÑO.

Podedes consultar as dúbidas para cumprimentar a solicitude no teléfono do centro: 988685010

Clica aquí para entrar na aplicación: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Hai dúas maneiras de presentar as solicitudes: Presencialmente no colexio ou a través da sede electrónica: pica neste enlace

   DOGA do 20 de maio de 2021. Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria... : https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/file/anunciog0598-070521-0001_gl.pdf

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS PARA O CURSO 2021/2022

Foi publicada a listaxe provisional de admisión para o Curso 2021/22. Só para o alumnado de nova incorporación ao colexio. Listaxes dispoñibles no centro educativo (segundo a lexislación de Protección de Datos). Están admitidos tod@s @s alumn@s que presentaron a documentación ao seu debido tempo. A día de hoxe estarían admitidos un total de 2 alumn@s de 4º Educación Infantil (3 anos) de cara ao vindeiro curso.  As listaxes definitivas serán publicadas antes do 15 de maio. Calquera dúbida, consultar co Centro educativo.

Ruta " A pedra do sol"

 Os nenos do Bolo, somos bos coñecedores das nosas terras.

 

 

 

2º TRIMESTRE

Estimada familia educativa.

La evolución de los contagios últimamente va en aumento por lo que es importante recordar algunas pautas de actuación y colaboración para la organización del centro:

- Guardar distancia de seguridad.

- Usar mascarilla en todo momento.

- Lavar las manos de forma adecuada-

- Ventilación natural y cruzada, siguiendo el modelo aportado por la Xunta de Galicia.

- Respetar la encuesta autodiagnótico( fiebre, tos, dolor de garganta, contacto con positivos, etc..). 

Muchas gracias por vuestra ayuda y comprensión en estos tiempos que estamos viviendo.

Un saludo, mucho ánimo y hasta el lunes 11 de enero.

Dirección y maestros del CEIP O Bolo. 

Distribuir contido


by Dr. Radut