Skip to Content

Agrupación de centros educativos

O noso centro foi un dos seleccionados para participar no programa do Ministerio de Educación e Formación Profesional Agrupacións de centros educativos (ver resolución aquí). A nosa agrupación está composta por:

Estes 4 centros levaremos a cabo durante os cursos 2022/23 e 2023/24 un proxecto común que favoreza a educación inclusiva e a innovación educativa e impulsaremos os intercambios entre os centros, contribuíndo a que alumnado e profesorado adquiran e melloren aptitudes empregando, entre outros medios, as tecnoloxías da información e da comunicación.

As mobilidades previstas son:

 1. Acollida de coordinación (profesorado) en Cervo - do 9 ao 11 de novembro de 2022. Ver programa.
 2. Visita do alumnado de 6º de Primaria a Cartaxena - do 19 ao 21 de abril de 2023.
 3. Visita de coordinación (profesorado) a Badaxoz - 2024.
 4. Visita do alumnado de 6º de Primaria a Ingenio (Gran Canaria) - 2024.

Os ámbitos de traballo nos que nos centraremos son:

 • Pensamento computacional.
 • Espazos creativos con metodoloxías activas.
 • Espazos radiofónicos (RadioEdu, Radio na biblio).
 • Patios e recreos inclusivos.
 • Competencias emocionais e sociais.
 • Biblioteca como centro de creación de actividades.

Pulsando no logo do programa que vos deixamos a continuación (dispoñible tamén na barra lateral esquerda da web) podedes acceder ao espazo colaborativo creado para o proxecto no que se irán publicando as actividades que se realicen:

Horarios do centro

Curso académico 2022/23

Horario lectivo:

Horario de atención ao público do equipo directivo: 9:35 - 10:30 (recoméndase solicitar cita).

Horario de titorías: luns de 16:30 a 17:30 (previa cita coa persoa titora).

Menú comedor 2022/23

Deixámosvos a continuación os menús do comedor escolar para este curso 2022/23 (premede nas imaxes para velos en grande e/ou descargalas)

O menú de primavera-verán é o que está a servirse dende comezo de curso e seguiremos con el ata o 28 de outubro. Volveremos a retomar este menú o 6 de marzo de 2023 ata fin de curso.

 

O menú de outono-inverno servirase dende o 2 de novembro de 2022 ata o 3 de marzo de 2023.

Coma sempre, os menús son susceptibles de cambios puntuais por necesidades do servizo.

Calendario lectivo 2022/23

A maiores dos días non lectivos comúns para todos os centros de Galicia establecidos na ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, o noso centro solicitou os seguintes días NON lectivos (xa incluídos no calendario de arriba):

5 de decembro de 2022

2 de maio de 2023

Inicio de curso 2022/23

- Tanto as clases coma os servizos complementarios de comedor e transporte comezan o xoves 8 de setembro en horario habitual (de 9:35 a 14:35 as clases e de 14:35 a 15:30/16:00 comedor) excepto o alumnado de 4º de Educación Infantil (período de adaptación).

- As actividades extraescolares organizadas pola ANPA comezarán, previsiblemente, a partir do 3 de outubro.

- Respecto ao COVID-19, compartimos a última actualización do Ministerio de Sanidade para centros educativose as Instrucións conxuntas da Consellería de Educación e Sanidade, do 5/9/2022. as cales eliminan as últimas medidas que quedaban en vigor, permitindo así a interacción entre os distintos grupos en calquera situación, incluído o comedor.

- As reunións das titoras de cada grupo coas familias correspondentes terán lugar nas seguintes datas:


Curso

Data

Hora

5º Infantil

Mércores 7 de setembro

11:00

6º Infantil

Martes 27 de setembro

16:00

1º Primaria

Luns 26 de setembro

16:30

2º Primaria

Luns 26 de setembro

16:30

3º Primaria

Luns 3 de outubro

16:30

4º Primaria

Martes 27 de setembro

16:00

5º Primaria

Luns 12 de setembro

Martes 27 de setembro

16:30

16:00

6º Primaria

Martes 27 de setembro

16:00

 

Libros de texto 2022/23

As listaxes provisionais do reparto do fondo solidario de libros de texto pódense consultar na secretaría do centro, así como as dos vales para libros e material escolar.

O prazo de reclamacións é ata o mércores 6 de xullo (incluído).

O xoves 7 de xullo será publicada a listaxe definitiva.

Solicitude praza comedor alumnado 2022/23

Prazo de presentación de solicitudes para facer uso do servizo de comedor escolar no curso 2022/23: do 30 de xuño ao 8 de xullo de 2022.

Documentación a presentar:

*Especificacións para cubrir correctamente a autodeclaración AQUÍ.


Segundo establece o artigo 11 do Decreto 132/2013, serán usuarios gratuítos os seguinte:

 • Alumnado que curse a ensinanza básica e/ou segundo ciclo de educación infantil cun grao de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.
 • Alumnado que curse a ensinanza básica e/ou segundo ciclo de educación infantil pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes.
 • Alumnado que curse a ensinanza básica e/ou segundo ciclo de educación infantil que se atope en situación de acollemento residencial ou familiar.
 • Alumnado que curse a ensinanza básica e/ou segundo ciclo de educación infantil pertencente a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada documentalmente.

E, segundo a disposición adicional primeira do citado Decreto, o alumnado escolarizado nun centro distinto ao que lle correspondería por domicilio ou lugar de traballo das persoas proxenitoras ten que pagar o máximo (4,50€) o primeiro ano (excepto se xa ten irmáns no centro, que pagará segundo o resultado da autodeclaración).

Colaboradores/as comedor escolar 2022/23

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as familiares do alumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2022-2023, colaborar de xeito altruísta* nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas listas de admisión, que, habilitadas para este fin, se atopan na Dirección.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o 7 de setembro de 2022, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 22 de decembro de 2022.

Durante o curso escolar 2022-2023 só se contará coa colaboración das persoas que figuren anotadas nestas listas.

* Os pais/nais recibirán unha compensación económica de 12,50€ cada día que colaboren polos gastos de dedicación e desprazamentos. Os importes resultantes aboaranse mediante tres pagamentos que comprenderán os meses de setembro a decembro, xaneiro a marzo e abril a xuño (a eses importes aplicáraselle a retención fiscal que corresponda).

NIN QUITO NIN POÑO 2022

Un ano máis, chega o noso xornal "Nin quito nin poño". Premendo na portada podedes acceder á versión dixital da mesma. Agardamos que vos guste!

Fondo de libros e axudas libros e material escolar 2022/23

DESTINATARIAS:

 • Fondo solidario de libros de texto:

Alumnado que vaia cursar 3º ou 4º de Primaria no vindeiro curso 2022/23.

 • Axudas para adquirir libros de texto:

Alumnado que vaia cursar 1º ou 2º de Primaria no vindeiro curso 2022/23.

 • Axudas para adquirir material escolar:

Alumnado que vaia cursar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º de Primaria no vindeiro curso 2022/23.

PRAZO de presentación de solicitudes:

Dende o 19 de maio ata o 22 de xuño de 2022.

FORMA de presentación:

 • Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Iniciando sesión na web Fondolibros con Chave365 ou certificado dixital.
 • Tamén se pode facer presencialmente no centro* (preferiblemente, en horario de 9:35 a 10:30). Deberán presentar a solicitude e o anexo II debidamente cubertos e asinados xunto cunha copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables. En caso de separación deberán presentar sentenza xudicial e/ou convenio regulador. Se fose o caso, deberán presentar tamén certificado acreditativo do grao de discapacidade.

*O alumnado que actualmente está en 6º de Primaria terá que presentar a solicitude no IES no que está admitido.

Na ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 podedes ver a contía das axudas (artigo 2) en función da renda per cápita (artigo 3), que se calcula en base aos membros computables da unidade familiar (artigo 4).

Listaxe DEFINITIVA admisión 2022/23

Xa está publicada a listaxe DEFINITIVA de admisión para o vindeiro curso 2022-2023, sendo idéntica á listaxe provisional.

Pódese consultar presencialmente no colexio ou telemáticamente a través da aplicación "Admisiónalumnado" empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Tamén se pode consultar chamando ao centro ao teléfono 982870207 ou a través do correo electrónico ceip.cervo@edu.xunta.gal

Fin da obrigatoriedade das máscaras no interior

Dende hoxe, 20 de abril de 2022, a máscara NON é obrigatoria no interior dos centros educativos trala publicación do Real Decreto 286/2022. A Consellería de Educación segue a recomendar o seu uso nos centros educativos. Mantéñense en vigor o resto de medidas contempladas no Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario (6/7/2021).

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na comunidade autónoma de Galicia (xoves 21/04/2022)

Listaxe provisional admisión 2022-2023

Xa está publicada a listaxe provisional de admisión para o vindeiro curso 2022-2023.

Pódese consultar presencialmente no colexio ou telemáticamente a través da aplicación "Admisiónalumnado" empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Tamén se pode consultar chamando ao centro ao teléfono: 982870207 ou a través do correo electrónico: ceip.cervo@edu.xunta.gal

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022/2023

ÁBRESE O PRAZO DE ADMISIÓN: DO 1 AO 21 DE MARZO

O alumnado que debe tramitar a admisión e solicitar un posto escolar neste proceso será:

 • Aqueles que acceden por primeira vez (alumnado que se incorpora a 4º de educación infantil)
 • Aqueles que cambian de etapa e non continúan os seus estudos no centro adscrito (alumnado de 6º curso que non continúe no IES Marqués de Sargadelos, no noso caso; ou que non fixera a reserva de praza para este IES)
 • Alumnado sen escolarizar para calquera dos cursos de educación infantil ou para 1º de primaria
 • Alumnado que desexe cambiar de centro educativo.

*O alumnado actualmente matriculado no centro ten asegurada a súa praza para o vindeiro curso, polo que NON requirirá un novo proceso de admisión.

A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación indicada: DOCUMENTACIÓN ADMISIÓN.

Esta solicitude, así como a documentación, presentarase no centro no que solicite praza en primeiro lugar (cada alumno/a poderá presentar unha única solicitude, e nesa mesma solicitude poderanse elixir ata 6 centros, por orde de preferencia; a infracción por presentar varias solicitudes en distintos centros determinará a perda dos dereitos de prioridade que podan corresponderlle) ou por Sede Electrónica.

Para descargar o impreso e para máis información consulte a aplicación: ADMISIÓN ALUMNADO

Escola de Familias

Ola a todas e todos.

Este mes de febreiro daremos comezo á Escola de Familias cun Taller de Disciplina Positiva. Gustaríavos poder adentrarvos no mundo do voso fillo ou filla? Entender o que pensa, sinte ou decide? Descubrir que é o que funciona e o que non? Se a resposta a estas cuestións é SI, non o dubidedes e participade.

- CANDO? Dúas sesións de 1h30min cada unha. Unha no mes de febreiro e outra no mes de marzo en horario de 16:30 a 18:00. Os días etán pendentes de determinar de acordo ás vosas preferencias*

- ONDE? En Bibliocervo.

- QUEN? Paula Otero Freijomil (facilitadora de Disciplina Positiva en Familia).

PARA QUEN? Un grupo de, máximo, 15 participantes (por orde de inscripción).

- COMO? Con moita aprendizaxe e emoción.

Tamén aproveitamos para lembrarvos que, durante o taller, as nenas e nenos poderán quedar no centro coa mestra/e de garda.

En caso de querer formar parte desta experiencia, completa os seguintes datos antes do 6 de Febreiro (incluído): 

RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2022/2023

Este martes, 11 de xaneiro, ábrese o prazo para a Reserva de praza nos centros adscritos. Este proceso só atañe ao alumnado de 6º curso de primaria que continúe os seus estudos no centro adscrito, neste caso, o IES Marqués de Sargadelos.

O impreso a cubrir para facer a reserva podedes descargalo nos arquivos adxuntos desta publicación ou ben no enlace que se mostra máis abaixo. Adxuntamos na imaxe as intrucións resumidas deste proceso:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro

Para descargar o impreso a cubrir e para máis información: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/    

Volta ás aulas 10 xaneiro

Galicia, en permanente coordinación cos Ministerios competentes en sanidade e educación, volverá ás aulas o día 10 de xaneiro de acordo co calendario escolar e o protocolo que vén funcionando desde principio de curso.

De acordo coas novas pautas establecidas a nivel nacional, os casos activos deberán seguir un illamento de 7 días máis 3 de vixilancia activa contados desde o inicio de síntomas ou a toma de mostra para proba diagnóstica no caso de asintomáticos. Os contactos estreitos de 12 ou máis anos con pauta vacinal completa seguirán unha vixilancia activa durante 7 días con especial atención ao inicio de síntomas. Os menores de 12 anos e outras persoas sen a pauta vacinal completa deberán facer unha corentena de 7 días máis 3 de vixilancia activa. A pertinencia de probas diagnósticas, test de detección, etc, serán sempre determinadas por Sanidade en función da situación e protocolos en cada momento. En todo caso, os períodos de corentenas e illamentos serán os que Sanidade paute nas súas guías e protocolos, que son documentos vivos e van adaptándose á situación cambiante.

O conselleiro de Sanidade anunciou que a Xunta de Galicia segue coa busca activa de casos nun rango de idade sen pauta completa e, así, o Executivo galego ofrecerá un segundo test gratuito para o alumnado de 5 a 11 anos, que se poderá recoller coa tarxeta sanitaria nas farmacias adheridas a esta iniciativa. Este segundo test estará dispoñible a partir do día 7 de xaneiro.

Calendario 2022

Aquí vos deixamos o calendario do ano 2022 feito polas diferentes clases. Este é un dos produtos finais do Proxecto Documental Integrado do noso centro neste curso 2021/22, Mens sana in corpore sano.

Fai clic na imaxe para ver o calendario 2022 completo

Distribución de máscaras entre o alumnado

O pasado venres 12 de novembro publicouse no DOG a ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados, no curso 2021/22.

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021/22 NON TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE.

Ten que presentar solicitude o alumnado que NON foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021/22 e cumpra algunha das seguintes condicións:

 • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000€.
 • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

O prazo para presentar esta solicitude é do 15 ao 26 de novembro de 2021.

Publicación, no taboleiro de anuncios do centro, da listaxe provisional de solicitudes excluídas* e concedidas: 29 de novembro de 2021.

*En caso de exclusión na listaxe provisional, as persoas afectadas poderán formular reclamación ante o centro docente nos dous (2) días hábiles seguintes ao da súa publicación.

Publicación, no taboleiro de anuncios do centro, da listaxe definitiva de solicitudes excluídas e concedidas: 2 de decembro de 2021.

Xunto coa publicación da listaxe definitiva anunciarase o procedemento para a entrega das máscaras.

Distribuir contido


by Dr. Radut