Skip to Content

Admisión alumnado curso 2023/24

Prazo de presentación das solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo.

Para solicitar a admisión deberase presentar:

 • Solicitude debidamente cuberta e asinada (Anexo II e Anexo II-Bis). Poden descargala AQUÍ.
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente.
 • En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor.

As solicitudes (ED550B) presentaranse preferiblemente por vía electrónica, mediante o formulario normalizado dispoñible na aplicación informática admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Para a presentación electrónica das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro docente indicado en primeiro lugar.

DATAS DE INTERESE

Data de publicación da listaxe provisional de admitidas/os: 25 de abril.

Data de publicación da listaxe definitiva de admitidas/os: 15 de maio.

Prazo para formalizar a matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

INFORMACIÓNS VARIAS

Os postos ofertados para cada nivel poden consultarse aquí

Servizos complementarios que ofrece o centro: comedor e transporte escolar.

A admisión e matriculación nun centro docente público implica respectar o Proxecto Educativo do centro. Podedes consultar o noso aquí.

Na aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado) poden consultar:

a) O cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, admisión ordinaria e matrícula.

b) A previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións.

c) A relación do alumnado de cada curso, co número da solicitude de admisión asignado pola aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación.

d) O estado de tramitación da súa solicitude utilizando o número de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

e) A listaxe do alumnado con posto reservado e a listaxe provisional e definitiva do alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e Chave365.

NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Lectura e Familias 2023

Boas familias!

Este curso volvemos a estar dentro do Programa Lectura e Familias! Queredes saber en que consiste? Grazas a este programa podemos propoñervos unha serie de charlas, talleres e obradoiros e, por suposto, abrirvos as portas á nosa escola. Este curso contamos coas seguintes formacións:

Sorriso XOGANDO NAS NUBES. Queredes ideas para xogar coas vosas nenas e nenos? Non sabedes que xogos son aconsellables para cada idade? Deixamos gañar ou tamén perder? Iria Orizales poderá dar resposta a todas estas cuestións a través da explicación dos xogos, do seu papel no desenvolvemento de habilidades, de como ler e interpretar as instrucións, de xogos de mesa no fomento da lectura e a través de situacións reais de xogo, diversión e aprendizaxe. Os datos deste obradoiro son os seguintes:

 • DATA: xoves 9 de marzo
 • HORA: 16:00 a 18:00
 • LUGAR: Bibliocervo
 • IMPORTANTE: as familias deberán asistir coas nenas e nenos

Sorriso DISCIPLINA POSITIVA. Gustaríavos entender o comportamento das vosas fillas e fillos? Ser amables e firmes ao mesmo tempo? E mellorar o ambiente do fogar a través de estratexias respectuosas? A mestra Paula Otero Freijomil amosaranos a través da Disciplina Positiva, novas dinámicas para a resolución de conflitos na casa. A información deste taller é:

 • DATA: mércores 22 de marzo
 • HORA: 16:00 a 18:00
 • LUGAR: Bibliocervo
 • IMPORTANTE: as nenas e nenos poderán estar coa mestra/e de garda

Sorriso AGADIX. A Asociación Galeda da Dislexia explicaranos en que consiste este trastorno específico da linguaxe. Que é a dislexia? Que dificultades presenta unha nena ouneno con dislexia? Como podemos axudarlles? A estas a outras preguntas poderemos responder coa axuda das rapazas de AGADIX. Os datos desta charla son:

 • DATA: mércores 19 de abril
 • HORA: 16:00 a 18:00
 • LUGAR: en Bibliocervo a través da plataforma Webex
 • IMPORTANTE: as nenas e nenos poderán estar coa mestra/e de garda

Agardamos a vosa participación (poderedes anotarvos a todas as formacións que sexan do voso interese) e, para iso, necesitamos que cubrades o seguinte formulario:

 

Plan Director 2023

Queridas familias!

Estamos encantadas de anunciarvos que o xoves 23 de febreiro terá lugar a charla do Plan Director dirixido a familias por parte da Garda Civil. Gustaríache afondar sobre sobre o tema do acoso escolar? Agardámosvos ás 16:00 en Bibliocervo. E a charla informativa terá unha duración dunha hora. 

Para anotarvos, teredes que cubrir o seguinte formulario cos seguintes datos. 

RESERVA DE PRAZA CURSO 2023-2024

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición (neste caso, no IES Marqués de Sargadelos), para os efectos de RESERVA DE PRAZA neste, deberá presentar no centro de orixe (CEIP de Cervo) ou a través da aplicación “admisionalumnado” o formulario normalizado ED550A(Anexo I e Anexo I-bis) entre os días 16 de xaneiro e 6 de febreiro.

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva a través destas tres opcións:

 • Informaticamente e presentala de xeito manual no centro, desde a páxina web do centro (máis abaixo pódese descargar o formulario) ou a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) no menú: Solicitudes - Reserva – Crear

 •  Cubrila informaticamente e asinala en Sede Electrónica (para o que se precisa de Chave 365 ou certificado dixital) a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) no menú: Solicitudes - Reserva – Crear; sendo esta a canle preferible de presentación.

 •  De xeito manual e presentala asinada presencialmente no centro de orixe: CEIP de Cervo (solicitando o Anexo I e o Anexo I-bis en secretaría).

 

IMPORTANTE:

 • Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe (CEIP de Cervo) ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital.
 • O alumnado que ten reservada praza no centro adscrito, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicar por escrito a renuncia á reserva antes do 1 de Marzo de 2023.

 • O alumnado que NON continúe os estudos no centro adscrito (é dicir, os que decidan ir a outro IES que non sexa o IES Marqués de Sargadelos), non poderán reservar praza, e directamente presentarán a Solicitude de Admisión no mes de Marzo (aproximadamente nos primeiros 20 días dese mes. Poderedes consultar as datas exactas na aplicación “admisiónalumnado” ou chamando ao centro a finais de febreiro).

 

Descarga o formulario para a reserva de praza aquí:

https://www.edu.xunta.gal/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550A-G.pdf

Premio VIII Concurso de Traballos por Proxectos

A comunidade educativa do CEIP de Cervo está de celebración!

O noso colexio foi un dos 20 centros galardoados (dos 55 presentados) no VIII Concurso de Traballos por Proxectos baixo a coordinación da biblioteca escolar grazas ao Proxecto Documental Integrado levado a cabo durante o curso 2021/22 "Mens sana in corpore sano". 

A continuación podedes ver:

 

Agrupación de centros educativos

O noso centro foi un dos seleccionados para participar no programa do Ministerio de Educación e Formación Profesional Agrupacións de centros educativos (ver resolución aquí). A nosa agrupación está composta por:

Estes 4 centros levaremos a cabo durante os cursos 2022/23 e 2023/24 un proxecto común que favoreza a educación inclusiva e a innovación educativa e impulsaremos os intercambios entre os centros, contribuíndo a que alumnado e profesorado adquiran e melloren aptitudes empregando, entre outros medios, as tecnoloxías da información e da comunicación.

As mobilidades previstas son:

 1. Acollida de coordinación (profesorado) en Cervo - do 9 ao 11 de novembro de 2022. Ver programa.
 2. Visita do alumnado de 6º de Primaria a Cartaxena - do 19 ao 21 de abril de 2023.
 3. Visita de coordinación (profesorado) a Badaxoz - 2024.
 4. Visita do alumnado de 6º de Primaria a Ingenio (Gran Canaria) - 2024.

Os ámbitos de traballo nos que nos centraremos son:

 • Pensamento computacional.
 • Espazos creativos con metodoloxías activas.
 • Espazos radiofónicos (RadioEdu, Radio na biblio).
 • Patios e recreos inclusivos.
 • Competencias emocionais e sociais.
 • Biblioteca como centro de creación de actividades.

Pulsando no logo do programa que vos deixamos a continuación (dispoñible tamén na barra lateral esquerda da web) podedes acceder ao espazo colaborativo creado para o proxecto no que se irán publicando as actividades que se realicen:

Horarios do centro

Curso académico 2022/23

Horario lectivo:

Horario de atención ao público do equipo directivo: 9:35 - 10:30 (recoméndase solicitar cita).

Horario de titorías: luns de 16:30 a 17:30 (previa cita coa persoa titora).

Menú comedor 2022/23

Deixámosvos a continuación os menús do comedor escolar para este curso 2022/23 (premede nas imaxes para velos en grande e/ou descargalas)

O menú de primavera-verán é o que está a servirse dende comezo de curso e seguiremos con el ata o 28 de outubro. Volveremos a retomar este menú o 6 de marzo de 2023 ata fin de curso.

 

O menú de outono-inverno servirase dende o 2 de novembro de 2022 ata o 3 de marzo de 2023.

Coma sempre, os menús son susceptibles de cambios puntuais por necesidades do servizo.

Calendario lectivo 2022/23

A maiores dos días non lectivos comúns para todos os centros de Galicia establecidos na ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, o noso centro solicitou os seguintes días NON lectivos (xa incluídos no calendario de arriba):

5 de decembro de 2022

2 de maio de 2023

Inicio de curso 2022/23

- Tanto as clases coma os servizos complementarios de comedor e transporte comezan o xoves 8 de setembro en horario habitual (de 9:35 a 14:35 as clases e de 14:35 a 15:30/16:00 comedor) excepto o alumnado de 4º de Educación Infantil (período de adaptación).

- As actividades extraescolares organizadas pola ANPA comezarán, previsiblemente, a partir do 3 de outubro.

- Respecto ao COVID-19, compartimos a última actualización do Ministerio de Sanidade para centros educativose as Instrucións conxuntas da Consellería de Educación e Sanidade, do 5/9/2022. as cales eliminan as últimas medidas que quedaban en vigor, permitindo así a interacción entre os distintos grupos en calquera situación, incluído o comedor.

- As reunións das titoras de cada grupo coas familias correspondentes terán lugar nas seguintes datas:


Curso

Data

Hora

5º Infantil

Mércores 7 de setembro

11:00

6º Infantil

Martes 27 de setembro

16:00

1º Primaria

Luns 26 de setembro

16:30

2º Primaria

Luns 26 de setembro

16:30

3º Primaria

Luns 3 de outubro

16:30

4º Primaria

Martes 27 de setembro

16:00

5º Primaria

Luns 12 de setembro

Martes 27 de setembro

16:30

16:00

6º Primaria

Martes 27 de setembro

16:00

 

Libros de texto 2022/23

As listaxes provisionais do reparto do fondo solidario de libros de texto pódense consultar na secretaría do centro, así como as dos vales para libros e material escolar.

O prazo de reclamacións é ata o mércores 6 de xullo (incluído).

O xoves 7 de xullo será publicada a listaxe definitiva.

Solicitude praza comedor alumnado 2022/23

Prazo de presentación de solicitudes para facer uso do servizo de comedor escolar no curso 2022/23: do 30 de xuño ao 8 de xullo de 2022.

Documentación a presentar:

*Especificacións para cubrir correctamente a autodeclaración AQUÍ.


Segundo establece o artigo 11 do Decreto 132/2013, serán usuarios gratuítos os seguinte:

 • Alumnado que curse a ensinanza básica e/ou segundo ciclo de educación infantil cun grao de discapacidade declarado igual ou superior ao 33%.
 • Alumnado que curse a ensinanza básica e/ou segundo ciclo de educación infantil pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais correspondentes.
 • Alumnado que curse a ensinanza básica e/ou segundo ciclo de educación infantil que se atope en situación de acollemento residencial ou familiar.
 • Alumnado que curse a ensinanza básica e/ou segundo ciclo de educación infantil pertencente a unidades familiares vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero acreditada documentalmente.

E, segundo a disposición adicional primeira do citado Decreto, o alumnado escolarizado nun centro distinto ao que lle correspondería por domicilio ou lugar de traballo das persoas proxenitoras ten que pagar o máximo (4,50€) o primeiro ano (excepto se xa ten irmáns no centro, que pagará segundo o resultado da autodeclaración).

Colaboradores/as comedor escolar 2022/23

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as familiares do alumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2022-2023, colaborar de xeito altruísta* nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas listas de admisión, que, habilitadas para este fin, se atopan na Dirección.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o 7 de setembro de 2022, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 22 de decembro de 2022.

Durante o curso escolar 2022-2023 só se contará coa colaboración das persoas que figuren anotadas nestas listas.

* Os pais/nais recibirán unha compensación económica de 12,50€ cada día que colaboren polos gastos de dedicación e desprazamentos. Os importes resultantes aboaranse mediante tres pagamentos que comprenderán os meses de setembro a decembro, xaneiro a marzo e abril a xuño (a eses importes aplicáraselle a retención fiscal que corresponda).

NIN QUITO NIN POÑO 2022

Un ano máis, chega o noso xornal "Nin quito nin poño". Premendo na portada podedes acceder á versión dixital da mesma. Agardamos que vos guste!

Fondo de libros e axudas libros e material escolar 2022/23

DESTINATARIAS:

 • Fondo solidario de libros de texto:

Alumnado que vaia cursar 3º ou 4º de Primaria no vindeiro curso 2022/23.

 • Axudas para adquirir libros de texto:

Alumnado que vaia cursar 1º ou 2º de Primaria no vindeiro curso 2022/23.

 • Axudas para adquirir material escolar:

Alumnado que vaia cursar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º de Primaria no vindeiro curso 2022/23.

PRAZO de presentación de solicitudes:

Dende o 19 de maio ata o 22 de xuño de 2022.

FORMA de presentación:

 • Na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Iniciando sesión na web Fondolibros con Chave365 ou certificado dixital.
 • Tamén se pode facer presencialmente no centro* (preferiblemente, en horario de 9:35 a 10:30). Deberán presentar a solicitude e o anexo II debidamente cubertos e asinados xunto cunha copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables. En caso de separación deberán presentar sentenza xudicial e/ou convenio regulador. Se fose o caso, deberán presentar tamén certificado acreditativo do grao de discapacidade.

*O alumnado que actualmente está en 6º de Primaria terá que presentar a solicitude no IES no que está admitido.

Na ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 podedes ver a contía das axudas (artigo 2) en función da renda per cápita (artigo 3), que se calcula en base aos membros computables da unidade familiar (artigo 4).

Listaxe DEFINITIVA admisión 2022/23

Xa está publicada a listaxe DEFINITIVA de admisión para o vindeiro curso 2022-2023, sendo idéntica á listaxe provisional.

Pódese consultar presencialmente no colexio ou telemáticamente a través da aplicación "Admisiónalumnado" empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Tamén se pode consultar chamando ao centro ao teléfono 982870207 ou a través do correo electrónico ceip.cervo@edu.xunta.gal

Fin da obrigatoriedade das máscaras no interior

Dende hoxe, 20 de abril de 2022, a máscara NON é obrigatoria no interior dos centros educativos trala publicación do Real Decreto 286/2022. A Consellería de Educación segue a recomendar o seu uso nos centros educativos. Mantéñense en vigor o resto de medidas contempladas no Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario (6/7/2021).

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na comunidade autónoma de Galicia (xoves 21/04/2022)

Listaxe provisional admisión 2022-2023

Xa está publicada a listaxe provisional de admisión para o vindeiro curso 2022-2023.

Pódese consultar presencialmente no colexio ou telemáticamente a través da aplicación "Admisiónalumnado" empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Tamén se pode consultar chamando ao centro ao teléfono: 982870207 ou a través do correo electrónico: ceip.cervo@edu.xunta.gal

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022/2023

ÁBRESE O PRAZO DE ADMISIÓN: DO 1 AO 21 DE MARZO

O alumnado que debe tramitar a admisión e solicitar un posto escolar neste proceso será:

 • Aqueles que acceden por primeira vez (alumnado que se incorpora a 4º de educación infantil)
 • Aqueles que cambian de etapa e non continúan os seus estudos no centro adscrito (alumnado de 6º curso que non continúe no IES Marqués de Sargadelos, no noso caso; ou que non fixera a reserva de praza para este IES)
 • Alumnado sen escolarizar para calquera dos cursos de educación infantil ou para 1º de primaria
 • Alumnado que desexe cambiar de centro educativo.

*O alumnado actualmente matriculado no centro ten asegurada a súa praza para o vindeiro curso, polo que NON requirirá un novo proceso de admisión.

A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación indicada: DOCUMENTACIÓN ADMISIÓN.

Esta solicitude, así como a documentación, presentarase no centro no que solicite praza en primeiro lugar (cada alumno/a poderá presentar unha única solicitude, e nesa mesma solicitude poderanse elixir ata 6 centros, por orde de preferencia; a infracción por presentar varias solicitudes en distintos centros determinará a perda dos dereitos de prioridade que podan corresponderlle) ou por Sede Electrónica.

Para descargar o impreso e para máis información consulte a aplicación: ADMISIÓN ALUMNADO

Distribuir contido


by Dr. Radut