You are herePUBLICACIÓN DA RELACIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR.

PUBLICACIÓN DA RELACIÓN DE PERSONAS CANDIDATAS A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR.


By quirogapalacios - Posted on 21 Novembro 2022

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais, pais e/ou titores legais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria do 2 do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste Colexio fai pública a relación de nomes das persoas candidatas que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

  1. Andreetti, Cristina

  2. Conde Santos, Santiago

  3. del Aguila Gonzalez-Outón, Mª Paola

  4. di Pietro, Pamela Marilin Vanesa

  5. Monteagudo Dominguez, Gumersindo

  6. Noelia Negreira Ferrol.

  7. Rial Aldao, Alejandra

  8. Vilar Ameijeiras, María Carmen

Segundo o establecido no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21) corresponde elixir no presente proceso electoral a dous pais/nais, dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar. Os outros tres representantes de pais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2021

Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de nais, pais ou titores legais para o Consello Escolar do 2 de novembro, a campaña electoral comprenderá dende o 22 ao 27 de novembro, ambos días inclusive.

As votacións terán lugar o vindeiro día 28 de novembro entre as 16:30 e 18:30 h, no centro escolar.

O que se fai público para xeral coñecemento.

A Directora do Centro

Presidenta da Xunta Electoral

Libros e material escolar 23-24

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR | CEIP MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN

Libros de texto

Material

(Listaxe a proporciona o titor/a)

 

 

EDLG  QUIROGA PALACIOS

ANPA ATHENEA

 AbalarMóbil

Portada