Skip to Content

INFORMACIÓN SOBRE A ENTREGA DOS VALES DE FONDO LIBROS

Os vales entregaranse en Secretaría para unha mellor organización do centro. Os días de recollida serán os seguintes en horario de 9:00 a 14:00:

 

16 de xullo1º e 2º de Educación Primaria.

 

17 de xullo3º e 4º de Educación Primaria.

 

20 de xullo5º e 6º de Educación Primaria.

 

* Os vales que non se recollan nestas datas entregaranse en setembro.

 

* Terán que vir a recollelos o pai/nai o titor/ado Alumno, ou outra persoa cunha autorización do pai/nai ou titor/a do solicitante.

 

* Se algunha familia ten máis dun neno matriculado en distintos cursos poderá recollelos nun só día.

 

* Recórdase que este ano temos o programa EDIXGAL para 5º e 6º Educación Primaria, o que implica que os libros non entran no Fondo Solidario.

 

A Secretaría

 

FONDO LIBROS: PUBLICACIÓN LISTADO PROVISIONAL

A partires de hoxe poderase consultar a listaxe provisional de Fondo Libros na Secretaria do Centro.

O prazo de reclamación será de 2 días dende o 10 de xullo ata o 13 de xullo, ambos inclusive.

A Secretaria.

CORRECCIÓN DO ISBN DO LIBRO DE INGLÉS DE 4º EP

No documento que se achega está o ISBN correcto de Tiger Team Pupil's Book de 4º de EP.

É o mesmo libro de texto, pero esta edición inclúe a licenza do e-book. O ISBN que aparece na listaxe publicada o 15 de xuño corresponde a un libro non dispoñible nas librarías.

 

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 2020/21

PLANIFICACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2020-21

Dado que o prazo de reserva de praza no transporte escolar, para o curso 2020-21, coincidiu co cofinamento, esta será automática. É dicir, o alumnao manterá a prarza e a parada do curso anterior salvo que, soliciten algún cambio, de xeito presencial, na secretaría do centro.

A planificación quedará condicionada ás instrucións dos organismos competentes que se puidesen dar por mor do Covid-19 respecto ás medidas de hixiene sanitaria, espazos e limitación de prazas.

Compre lembrar que, segundo a norm,ativa vixente:

  • Será usuario lexítimo do transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se atope fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e , en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2km.
  • o alumnado que, segundo a normativa non se atope na situación anterior, poderá solicitalo quedando supeditada a súa autorización á normatica que se puidese ditar por parte dos organismos correspondentes de Educación, Mobilidade e Sanidade.

Poderán ser autorizados en precario e con carácter revogable se hai prazas dispoñibles para o uso de paradas xa existentes.

Lembrámoslles que:

  • Deben notificar á secretaría do centro calquera cambio no uso deste servizo.
  • A non utilización do servizo suporá a perda da praza.
  • Para que o alumnado de 5º e 6º de EP vaia só da parada a casa deberán cubrir a autorización pertinente.
  • A utilización inadecuada do transporte en canto a comportamento e respecto ao resto de usuarios, monitor/a e/ou conductor/a poderá ser causa da perda da praza.

Ante calquera dúbida, por favor, remítanse á secretaría do centro.

SERVIZOS DE COMEDOR E DE MADRUGADORES NA REDE DE CENTRO PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A Xunta de Goberno Local na sesión celebrada no día de hoxe, 29 de xuño, acordou aprobar os Prazos e o procedemento de admisión nos Servizos de Comedor e Madrugadores, na rede de centros públicos de educación infantil e primaria do Concello de Santiago de Compostela.

FORMALIZACIÓN MATRICULA PARA O CURSO 2020/2021

Dende o 1 de xullo ata o 10 de xullo (ambos incluídos), comeza a Formalización da matrícula para o curso 2020/2021

Achegase os seguintes arquivos para a súa presentación.

1. Nota informativa

2. Impreso matrícula.

3. Autorización para recoller ao alumn@

4. Solicitude de praza no autobús

5. Triptico (soamente para o alumnado de 4º infantil)

LIBROS DE RELIXIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2020/2021

Nos arquivos adxuntos e no taboleiro da entrada do centro poderán consultar a listaxe de libros de texto de Relixión católica de Educación Infantil para o vindeiro curso 2020-21

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020/2021

Nos arquivos adxuntos e no taboleiro da entrada do centro poderán consultar as listaxes de libros de texto para o vindeiro curso 2020-21

PROCESO DE ADMISIÓN: LISTAXES DEFINITIVAS

Publicase as listaxes definitivas das persoas admitidas.

Podense consultar da seguinte forma:

a) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado no menú Solicitude>Admisión>Recuperar, empregando certificado dixital, DNI electrónico ou Chave365.

b) Presencial: No taboleiro de anuncios sito no interior do centro escolar.

As persoas que non forón admitidas entraran no proceso de Adxudicación subsidiaria como indica os art. 35 e 36 da “ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación”.

A Dirección do Centro.

 

PROCESO DE ADMISIÓN: LISTAXES PROVISONAIS

As listaxes provisionais das persoas admitidas publicaranse na tarde do luns 8 de xuño.

Poderán consultarse da seguinte forma:

a) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado  no menú Solicitude>Admisión>Recuperar, empregando certificado dixital, DNI electrónico ou Chave365.  

b) Presencial: No taboleiro de anuncios sito no interior do centro escolar ao día seguinte.

A Dirección do Centro.

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut