Skip to Content

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 2017/2018

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 2017/2018

NORMATIVA: ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS.

NIVEL

PRAZAS OFERTADAS

NÚMERO DE ALUMNOS QUE PERMANECEN NO CENTRO

RESERVA DE PRAZAS AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN 2017/2018

4º EDUCACIÓN INFANTIL

 

50

0

6*

44

5º EDUCACIÓN INFANTIL

 

50

51

0

0

6º EDUCACIÓN INFANTIL

 

50

49

0

1

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

48

3*

2

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

49

0

1

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

51

0

0

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

75

75

0

0

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

50

0

0

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

50

42

0

8

* VACANTES PARA O PROCESO DE ADMISIÓN 2017/2018: As prazas reservadas non adxudicadas a este alumnado asignaranse conforme o procedemento ordinario.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

O prazo será do 1 ao 20 de Marzo (ambos os dous inclusive).

 

DOCUMENTACIÓN

 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. Se presenta máis dunha solicitude (é dicir, se presenta a solicitude en 2 centros ou máis) perderá os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 • As solicitudes axustaranse ao modelo oficial, anexo II (procedemento ED550B), da ORDE do 25 de xaneiro de 2017.O impreso será facilitado gratuitamente no centro ou poderá descargarse da páxina web da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

 • A solicitude deberá ir acompañada:

  - Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar.

  - Documento acreditativo do requisito de idade do alumnado.

  - Documento acreditativo de estar en disposición de reunior os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ( excepto 4º Educación Infantil)

  - Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se fose o caso.

 • Cada solicitude poderá conter unha relación de ata 6 centros, por orde de preferencia.

 • A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

 • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos/as proxenitores/as, agás que a patria potestade estea atribuída , con carácter exclusivo , a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, a resolución oficial para o seu cotexo polo centro educativo.

 • Adxudicación de postos escolares reservados a alumnado con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO: Deberán especificar que optan a unha praza reservada. Xunto a solicitude deberán achegar a documentación xustificativa para o seu cotexo polo centro educativo.

 • O CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios está adscrito ao IES EDUARDO PONDAL.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA CANDO A DEMANDA DE PRAZAS ESCOLARES SEXA SUPERIOR Á OFERTA.

O prazo será dende o 23 de Marzo ata o 5 de Abril (ambos os dous inclusive).

Se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas abrirase o prazo para achegar a documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo.

 

 • A falta de presentación en prazo da documentación impedirá valorar o criterio ou criterios, e en consecuencia, impedirá valoralos para efectos de determinar a puntuación.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO.

Antes do 25 de Abril.

PRAZO DE RECLAMACIÓNS:5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación. (Reclamacións ante o Consello Escolar).

 

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO

Antes do 15 de Maio.

IMPUGNACIÓN:As persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

FORMALIZACIÓN DE MATRICÚLA.

O prazo para a formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

1.TRANSPORTE ESCOLAR( posibles modificacións para o curso 2017/2018)

 • RUTA TRAVESÍA DO PORTO-MOBLES COMPOSTELA.

PARADAS: MOBLES COMPOSTELA/ GRAN VÍA(O ÁRBOL)/ ALTO DO MILLADOIRO(MAGDALENA)/ TRAVESÍA DO PORTO.

 • RUTA ZOCAS- BENÉFICA DE CONXO.

PARADAS: BENÉFICA DE CONXO/ TORRENTE/ VIDÁN/ MESTRE MATEO/ FARMACIA(PELETEIRO)-ZAFIRO/ ZOCAS.

 • RUTA ROCHA VELLA- CORREDERA CAMPSA.

PARADAS: CORREDERA CAMPSA, PONTEPEREDA, PAIDACANA, CAMPO DE CONXO, POZA REAL DE ARRIBA, PONTE DA ROCHA, CHURRUCHAOS E ROCHA VELLA.

 

2. SERVIZO MADRUGADORES DENDE ÁS 7:30.

3.COMEDOR ESCOLAR XESTIONADO POLO CONCELLO A TRAVÉS DA EMPRESA SERUNIÓN.

4. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA: BALONCESTO/ BAILE MODERNO/ INGLÉS/ LUDOTECA/ KARATE/ XUDO/ PREDEPORTE/ TEATRO/ BALONMÁN/ ROBÓTICA, MÚSICA, XADREZ.

 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2017/2018

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 

Do 1 ao 20 de Marzo

(ambos os dous inclusive)

 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SE AS SOLICITUDES SUPERAN AS PRAZAS OFERTADAS.

A falta de presentación en prazo da documentación impedirá valorar o criterio ou criterios, e en consecuencia, impedirá valoralos para efectos de determinar a puntuación.

 

Do 23 de Marzo ao 5 de Abril (ambos os dous inclusive)

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS

 

 

Antes do 25 de Abril

RECLAMACIÓNS

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación. (Reclamacións ante o Consello Escolar).

 

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA

 

Antes do 15 de Maio

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

 

Do 20 ao 30 de Xuño

RESERVA DE PRAZA

 

NORMATIVA:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

O CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios está adscrito ó IES EDUARDO PONDAL.

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar a solicitude entre os días 1 e 15 febreiro.

 

 

GALA DE NADAL DOS BOLECHAS. O NADAL NA CASA DOS BOLECHAS.

Os nenos e nenas de Educación Infantil asistiron a un concerto de Monoulious Dop cos Bolechas na Cidade da Cultura de Galicia. A gala emititirase os días:

                               - 31 de decembro ás 11:30 horas

                               - 6 de xaneiro ás 10:30 horas

na primeira canle da tvg.

 

Pincha no seguinte enlace para ver a gala:  http://www.crtvg.es/infantil/programas/os-bolechas/gala-de-nadal-con-mon...

A maxia do Nadal

Os avós e avoas de Educación Infantil visitaron a Biblioteca do centro para contarnos como vivían o Nadal cando eran da nosa idade.
Os nenos/As de 4 anos gozaron escoitando: tradicións galegas, lendas, panxoliñas de Nadal, costumes...

 

RESULTADOS DA VOTACIÓN DOS REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS DO ALUMNADO NO CONSELLO ESCOLAR

No arquivo adxunto aparece o escrutinio das eleccións ao Consello Escolar

RECORDATORIO

Recordade que mañá, martes 29 de novembro, celebrarase neste centro a votación para a elección de representantes de pais/nais/titores legais do alumnado no Consello Escolar do Colexio.

HORARIO DE VOTACIÓN:

9:15-11:00 horas

17:00-19:00 horas

PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN PARA O NADAL 2016

 O venres día 18 de novembro abriuse o prazo de inscrición no programa de conciliación familiar de Nadal 2016, organizado polo Departamento de Educación e Cidadanía.

Este programa concíbese como un espazo educativo e de promoción do lecer, ademais de ser unha alternativa  de conciliación para as familias no tempo de vacacións do Nadal. Está dirixido a nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. As actividades desenvolveranse os días 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro de 2016, e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro de 2017 de nos CEIP As Fontiñas e CEIP Raíña Fabiola, de alcanzarse o número mínimo de participantes requirido.

Poden participar nenos e nenas empadroados no  Concello de Santiago de Compostela ou que cursen estudos en centros de educación infantil e primaria de Santiago de Compostela, con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Teñen a opción de escoller entre participar todos os días do programa ou en días soltos.

A inscrición realizarase a través Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa Presidente Salvador Allende, 4) ou no Rexistro Auxiliar do Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal o Ensanche (rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16), cubrindo o formulario dispoñible nesta web, no Departamento de Educación e Cidadanía ou nos propios rexistros. A admisión será por rigorosa orde de inscrición. O prazo de inscrición estará aberto dende o venres día 18 de novembro ata o venres 2 de decembro de 2016.

O horario será de 7:45 a 16:00 horas. O servizo de madrugadores funcionará de 7:45 a 9:00 horas e poderá ser con ou sen almorzo. De 9:00 a 14:00 horas realizaranse os obradoiros e actividades. Finalmente, entre as 14:00 e as 16:00 horas, existe a posibilidade de solicitar o uso do servizo de comedor.

 

Máis información:

Departamento de Educación e Cidadanía
Edificio CERSIA
Rúa Álcalde Raimundo López Pol, s/n-San Lázaro
Tfnos.: 981 554 400/401 Fax: 981 571 511
dptoeducacion@santiagodecompostela.gal

dptoeducacion@santiagodecompostela.gal

www.santiagodecompostela.gal

 

 

DOCUMENTO ADXUNTOS

1. FICHA MATRÍCULA

2. INFORMACIÓN

ELECCIÓNS DE REPRESENTANTES DE PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

O día 29 de novembro terá lugar a votación para a elección dos representantes dos pais/nais ou titores legais no Consello Escolar.

ELECCIÓNS DE REPRESENTANTES DE PAIS/NAIS/TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

CONVOCATORIA

ACTO DO SORTEO DE MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

Distribuir contido


by Dr. Radut