Skip to Content

LISTAXE DEFINITIVA E LIBROS COMPLEMENTARIOS DO FONDO SOLIDARIO

Ao obxecto de ampliar o nivel de cobertura do fondo solidario de libros de texto (Orde do 21 de maio de 2015) e tendo en conta os tramos da renda e os importes das axudas, fíxase o seguinte máximo de libros a adquirir polo centro para cada alumno/a:

Renda per cápita ata 5400€ : 6 libros

Renda per cápita dende 5401 € ata 9000€ : 4 libros.

 

Se a través da adxudicación realizada polo fondo o alumno ou alumna non recibiu 6 ou 4 libros (segundo o tramo de renda), os centros educativos deberán adquirir os libros de texto precisos para garantir que o alumnado admitido poida dispoñer, a través do fondo, do citado número de libros.

Recordamos que os libros adquirirdos con este mecanismo teñen as mesmas condicións e obrigas de bo uso e devolución que o resto de libros xa adxudicados.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO FONDO SOLIDARIO.

Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas.

As persoas interesadas poderán reclamar nos DOUS DÍAS seguintes á publicación da listaxe provisional.

 

Documentos adxuntos:

1.Listaxe provisional de admitidos.

2. Listaxe provisional de excluídos.

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

Xa están dispoñibles os vales para adquirir material escolar destinados ao alumnado de Educación Primaria.

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO

Xa están dispoñibles os vales para adquirir libros de texto do alumnado  de 1º Educación Primaria e 2º Educación Primaria.

CORRECIÓN DE ERROS. LIBROS DE TEXTO. 2016/2017

Na listaxe de libros de 4º Educación Primaria publicada onte existe un erro. O ISBN do "Acitivity Book" non era o correcto.

 

DOCUMENTOS ADXUNTOS: LIBROS DE 4º EDUCACIÓN PRIMARIA.

 

LIBROS DE TEXTO 2016/2017

INFORMACIÓN SOBRE OS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2016/2017:

PARA O VINDEIRO CURSO A MATERIA PLURILÍNGÜE  PASA A SER ARTS (EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA), POLO QUE CIENCIAS DA NATUREZA SERÁ IMPARTIDA EN GALEGO.

 

 

 DOCUMENTOS ADXUNTOS (LIBROS DE TEXTO POR CURSO):

0. EDUCACIÓN INFANTIL

1. 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

2. 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

3. 3º EDUCACIÓN PRIMARIA

5. 5º EDUCACIÓN PRIMARIA

6. 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR PARA O CURSO 2016/2017

PRAZO DE MATRÍCULA NOS SERVIZOS DE COMEDOR E MADRUGADORES PARA O CURSO 2016/2017

Prazo de matrícula: do 27 de xuño ata o 11 de xullo 2016(ambos os dous incluídos).

O impreso de solicitude de matrícula, debidamente cuberto entregarase no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Rúa do Presidente Salvador Allende 4, Galeras) ou no Rexistro auxiliar do Centro Sociocultural do Ensanche (Frai Rosendo Salvado, 14-16 Baixo), nos prazos establecidos.

www.santiagodecompostela.gal

http://www.santiagodecompostela.gal/hoxe/nova.php?lg=gal&id_nova=14747

 

1FICHEIRO ADXUNTO: Impreso de matrícula

OS BOLECHAS NO QUIROGA.

QUE EMOCIÓN!!!!

 

Os nenos e nenas de Educación Infantil recibiron unha visita moi especial.

Celébrase o Día Mundial do Doador de Sangue e dende a Axencia Galega de Doazón de Sangue viñeron de celebración ao noso Cole.

Tivemos aos medios de comunicación con nós e tamén aos ......BOLECHAS!

Os nenos e nenas de 5 anos gozaron con eles  na Biblioteca.

E, logo, os Bolechas visitaron as aulas de 3 e 4 anos.

Dixéronnos que a noticia sae no informativo do mediodía na TVG.

Tamén nos van facilitar un enlace para que todos o poidades ver.

Achegamos dúas imaxes.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2016/2017.

ORDE do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2016/17. http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988

 

Prazo de presentación: do 17 de maio ao 23 de xuño.

Os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado presentarán UNHA ÚNICA SOLICITUDE PARA TODOS OS FILLOS. (ANEXO I).

A solicitude deberá estar asinada e con TODOS os datos ben cubertos.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. 3º, 4º, 5º e 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A asignación dos libros de texto efectuarase:

1. Por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgotes as existencias.

2. Esgotados os libros dispoñibles, o centro adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

     - 6 LIBROS: ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€.

     - 6 LIBROS: ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia.

     - 4 LIBROS: ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5400€ e igual ou inferior a 9000€.

 

 AXUDA PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO. 1º e 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

A contía da axuda para adquirir libros de texto será a seguinte:

- Para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€: 170€

- Para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 5400€ e igual ou inferior a 9000€: 90€.

 

 AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR.

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€ será de 50€.

 

 A RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR do exercicio fiscal 2014.

* Computarán por 2 os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33% ou percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total , absoluta ou gran invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

Sumaranse:

                    a base impoñible xeral (recadro 430)

              +

                    a base impoñible de aforro (recadro 445)

                _________________________________

Dividida  entre o número de membros da unidade familiar.

 

 OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS.

1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2015/2016. O prazo máximo para devolvelos será o 23 de xuño de 2016.

Está excluido desta obriga o alumnado de 1º e 2º de Eduación Primaria.

A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo soliadrio e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2016/2017.

2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario e devolvelos ao rematar o curso.

3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.

4. Destinar o impirte do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 

 DOCUMENTACIÓN. (orixinais e copias).

Os documentos deberán reflectir a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2014.

- Libro de familia onde figuren todos os membros computables.

- Certificado de discapacidade (se non foi emitido pola Xunta de Galicia).

-Violencia de xénero.Acreditarase en calquera das formas da Lei 11/2007, do 27 de xullo.

- As solicitudes do alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galiciairán acompañadas unicamente da documentación acreditativada identidade da persoa solicitante, cando non autorice a consulta telemática, e da resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento ou do certificado do centro de menores.

-Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa correspondente resolución xudicial

DOCUMENTACIÓN NO CASO DE NON AUTORIZAR A CONSULTA TELEMÁTICA:

-Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar.

-Certificado acreditativo do grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.

-Resolucióndo Instituto Nacional da Seguridadde Social de recoñecemento dunha pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez.

- Recoñecemento dunha pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

-Renda familiar ou, na falta desta, certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante correspondente ao exercicio 2014.

A documentación será entregada na Secretaría do centro, no seguinte horario:

LUNS

12:20 – 13:20

MARTES

10:10 – 11:00

MÉRCORES

12:20 – 13:20

XOVES

11:00 – 11:50

VENRES

9:15 – 11:00

 

Resumo feito a partir da Orde do 27 de abril de 2016.

DOCUMENTOS ADXUNTOS: ANEXO I

Distribuir contido


by Dr. Radut