Skip to Content

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO. ADMISIÓN CURSO 2018/19

 

No documento adxunto poderán consultar a listaxe provisional de alumnado para a admisión no curso 2018-19.

Por favor teñan en conta a seguinte información:

ACLARACIÓN:

 Nos niveis con máis solicitudes que vacantes o campo ADMITIDO/A aparece provisionalmente con Non ata que se publiquen as listaxes definitivas.

 

IMPORTANTE:

 Poderase formular reclamación ante o Consello Escolar no prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación desta listaxe.

 As persoas interesadas en consultar a puntuación desagregada dos criterios do baremo da súa solicitude poderán solicitar dita información na secretaría do centro.

 

 

 

SOLICITUDES PRESENTADAS PARA O CURSO 2018-19

Por ser o número de solicitudes presentadas, para 4º de EI, maior que o número de prazas ofertadas do 23 de marzo ao 9 de abril ábrese o prazo para a presentación da documentación xustificación dos criterios alegados para o baremo.

Nos arquivos adxuntos poden consultarse as listaxes das solicitudes presentadas tanto para 4º de EI coma para outros cursos.

INSTRUCCIÓNS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018-19

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e a Xefatura Territorial da Coruña publicaron as seguintes instruccións (arquivos adxuntos) sobre o proceso de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2018-19.

Cabe destacar a información aportada sobre:

- As letras que axudarán en caso de empate na puntuación: no sorteo realizado o 27 de febreiro de 2018 as letras de prioridade foron "Z" e "T" para o primeiro apelido e "C" e "J" para o segundo.

- O criterio complementario: todas as solicitudes presentadas no centro, elixíndoo en primeiro lugar.

- Para a valoración da renda per cápita da unidade familiar, as persoas interesadas deberán facer constar a cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración conxunta, ou á base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual. A tal efecto, constará a cantidade que resulta da suma das casiñas 392 (base impoñible xeral) e 405 (base impoñible do aforro) da correspondente declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2016; cando non presente a declaración do IRPF, constarán os ingresos segundo os datos tributarios que facilite a Axencia Estatal de Administración Tributaria. Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade familiar referido ao día 28 de febreiro de 2018.

- Para a aplicación do criterio utilizarase o IPREM do 2016 : 6.390,13€

Por favor, toda a documentación aportada terá que vir acompañada dos orixinais.

 

 

 

 

 

RESERVA DE PRAZA PARA CURSAR 1º ESO NO IES EDUARDO PONDAL

Segundo a información aportada polo IES Eduardo Pondal todo o alumnado que presentou a reserva de praza para 1º ESO nese centro ten praza asignada.

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018-19

Segundo a Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria e de Bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, o 1 de marzo iníciase o devandito proceso.

Toda a información sobre este proceso poderán atopala no taboleiro e na secretaría do centro, así como nos arquivos adxuntos a esta reseña.

 

 

 

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

O vindeiro martes 27 de febreiro, ás 17:15, o centro abrirá as súas portas para todas aquelas familias que queiran coñecernos.

Serán recibidas polo equipo directivo e o equipo de Educación Infantil e tras unha breve exposición sobre as características do centro, farase un percorrido polas instalacións do mesmo.

Poderán acceder ao centro pola porta do patio cuberto.

RESERVA DE PRAZA PARA CURSAR 1º ESO NO IES EDUARDO PONDAL

O alumnado que no curso 2018/19 desexe cursar 1º ESO no IES Eduardo Pondal (centro de adscrición do CEIP P. Cardeal Quiroga Palacios) deberá facer a reserva de praza do 1 ao 15 de febreiro de 2018.

As familias poderán cumprimentar a solicitante de reserva de xeito manual no Anexo I ED550A que se enviou a través do alumnado ou a través da aplicación ADMISIÓNALUMNADO.

A solicitude poderá presentarse na secretaría deste centro, en calquera das administracións públicas (segundo o establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común), ou na sede electrónica no período antes sinalado.

 

RECORDATORIO

Recordarlles que:

- Quedan pendentes de recoller en secretaría vales para a adquisición de libros de texto, para 1º e 2º, e de material escolar de todos os cursos.

- A reunión para as familias do alumnado de 4º EI (3 anos) celebrarase o vindeiro xoves 7 de setembro ás 11:00.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 2017-18

Listaxes definitivos dos admitidos e excluídos no fondo solidario de libros de texto e asignación dos libros por alumno/a.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 17-18

Segundo á Orde do 16 de maio de 2017 (DOG núm.96 do 22.05.2017) publícanse as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas no Fondo Solidario de libros de texto.

As persoas interesadas poderán reclamar nos dous días seguintes á publicación desta listaxe.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut