Reparto de máscaras entre o alumnado

A Consellería ven de publicar a orde que regula o procedemento para o reparto gratuíto de máscaras entre o alumnado de educación primaria. O procedemento para a súa solicitude é o seguinte:

 • O alumnado beneficiario da axuda para material escolar (cheque 50 €), o alumnado tutelado pola Xunta en acollemento familiar ou con unha discapacidade igual ou superior ao 65% non necesita presentar solicitude.
 • Os demais deberán presentar a solicitude (Anexo I e Anexo II) cuberta, no centro, de xeito presencial. Deberán estar asinados os dous anexos.
   • O centro non dispón de persoal administrativo, polo que o horario de recepción de solicitudes será unicamente de 09:15 a 10:30, todos os días. Se alguén non pode entregar a solicitude neste horario deberá solicitar cita previa para acordar outro horario distinto no que poida recoller a solicitude algún membro do equipo directivo.
   • No tempo de permanencia no centro deberán observarse as medidas sobre uso de máscara, hixiene de mans ao entrar e distancia de seguridade. Deberase vir provisto de bolígrafo.
 • Prazo: ata o venres, 27 de novembro de 2020
 • Deberase xuntar á solicitude a seguinte documentación:
   • Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.
   • De ser o caso, sentencia xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor.
   • Calquera outra, en función das características familiares, das recollidas no Anexo I.
   • Non será necesario presentar aquela documentación que xa fora presentada coa solicitude de axuda para material escolar.
 • Na solicitude hai que autorizar a comprobación de datos persoais e fiscais ou, no caso de non autorizar,  xuntar a documentación correspondente.
 • No caso de irmáns matriculados no mesmo centro só será necesaria unha solicitude por familia.

A Orde que regula este procedemento figura tamén como adxunto a esta nova.

 

CIENTÍFICAS GALEGAS

 

Con motivo do Mes da Ciencia, dende a biblioteca escolar queremos poñer en valor o traballo destas mulleres no eido científico e que en moitas ocasións queda esquecido.

Preme na imaxe para coñecer o traballo de (na imaxe), Olimpia Valencia, Ángeles Alvariño, Antonia Ferrín, María Wonenburger, Tarsy Carballas, Inmaculada Paz Andrade  e outras 15 mulleres que marcaron e marcan o camiño na excelencia investigadora. 

Non están todas as que son, pero sí son todas as que están. 

Revista GCIENCIA.

 

PROTOCOLO COVID 19

NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR

 

Durante este curso e debido a alerta sanitaria que estamos a vivir, dende o equipo da biblioteca e coa axuda de todo o claustro de mestres e mestras, elaborouse un protocolo de utilización da biblioteca. 

Sobre todo durante o primeiro trimestre e ata que non se modifiquen as diferentes normas de uso que rixen tamén para todo o centro serán de obrigado cumprimento.

Preme no seguinte enlace para velo

PROTOCOLO COVID19

NOVEMBRO, MES DA CIENCIA

Igual que en cursos anteriores, dende a biblioteca do cole queremos animarvos a investigar, a ler, a crear, a experimentar.

Este ano non poderemos facer as exposicións nos corredores coma o ano pasado, nin levar os nosos experimentos as outras aulas para que os vexan os compañeiros e compañeiras e así explicarlles como fixemos. Pero o que si podemos facer é unha serie de fotos ou un video e mostralo aquí mesmo, na páxina web do centro, ou na aula virtual, ou crear un album na galería de fotos para compartilas con toda a comunidade... Incluso podemos utilizar os proxectores das aulas e visualizar alí o traballo de todos

Animádevos a disfrutar con estas actividades e a aprender con todos os libros que podedes atopar nas bibliotecas ou nas librerías.

Aquí vos deixamos uns links onde poderedes observar as distintas densidades dalgúns líquidos, os resultados de mezclar diferentes substancias... Preme nos seguintes:

Xogos científicos

Ciencia divertida

Ciencia en galego

 

Documentación COVID-19

Na lapela "COVID-19" atópanse os documentos oficiais relacionados co protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19

Material a adquirir para o curso 2020-2021

Achéganse as listas de material e textos a adquirir para o vindeiro curso 2020-2021.

Libros de texto curso 2020-2021

Achégase a lista de libros vixente para o vindeiro curso 2020-2021.

Centro Erasmus+

Para o vindeiro curso 2020-2021 o noso centro formará parte da rede de centros Erasmus+, o que permitirá que seis profesores/as do centro se despracen (se a situación sanitaria o pemite) a Reino Unido, Italia e Suecia para participar en actividades de formación e "job-shadowing" (período de aprendizaxe por observación) en centros considerados de referencia en boas prácticas educativas.