Estratexia Galega de Convivencia Escolar

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presentou neste ano a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020, un documento de traballo presentado ao Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia co fin de ofrecer á comunidade educativa unhas pautas de traballo que promovan a adopción de boas prácticas no ámbito da convivencia escolar.

 

Pódese consultar o documento na seguinte ligazón.