REUNIÓNS COAS NAIS, PAIS E/OU TITORES/AS LEGAIS

PRÓXIMAS REUNIÓNS

MÉRCORES 1 DE OUTUBRO......................................... 5º e 6º de EDUCACIÓN INFANTIL

XOVES 2 DE OUTUBRO............................................... 1º, 2º e 3º de EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 7 DE OUTUBRO............................................. 4º, 5º e 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA

LUGAR:

EDUCACIÓN INFANTIL: NO SEU EDIFICIO

EDUCACIÓN PRIMARIA: NO SALÓN DE ACTOS

HORA: 16:30 H