Sedes Electricidade e electrónica

Electricidade e electrónica


  
 CM Instalacións eléctricas e automáticas

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15006754
CIFP Ferrolterra Avenida Ramón y Cajal s/n
15403 Ferrol
A Coruña 
981333107
15014556 CIFP Coroso Avenida da Coruña 174
15960 Ribeira
A Coruña
981870361
15015767 CIFP Politécnico de Santiago Rúa Rosalía de Castro 133
15706 Santiago de Compostela
A Coruña
981522062
27006516 CIFP Politécnico de Lugo Rúa Armando Durán 3
27002 Lugo
Lugo
982220328
27020793 CIFP Porta da Auga Avenida Luarca s/n
27700 Ribadeo
Lugo
982128894
       

 
CM Instalacións de telecomunicacións

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
32015050 CIFP A Farixa Rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa)
32005 Ourense
Ourense 
988236552
336014489 CIFP A Xunqueira Rúa Rafael Areses s/n
36155 Pontevedra
Pontevedra 
986873003