Resolución pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP

Publicada a Resolución do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento.

Etiquetas: