Procedemento de expedición da certificación da formación de nivel básico en Prevención de Riscos Laborais para o alumnado FP de Galicia

Publicada a Orde do 15 de xaneiro de 2020 pola que se establece o procedemento para a expedición da certificación da formación de nivel básico en Prevención de Riscos Laborais para o alumnado dos ciclos formativos de formación profesional inicial da Comunidade Autónoma de Galicia.