PCPI: admisión alumnado curso 2013-2014

Publicada a Resolución do 31 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o desenvolvemento no curso 2013-2014.

- Resolución do 31 de xullo de 2013

- Normativa que regula os PCPI

Etiquetas: