Formación Profesional Dual. Listaxe definitiva de solicitudes de FP dual

Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes , por centro escollido en primeira opción, aos proxectos experimentais de Formación Profesional Dual de grao medio e grao superior.

- Listaxe definitiva de solicitudes de FP Dual de grado medio

- Listaxe definitiva de solicitudes de FP Dual de grado superior

Nota: No prazo do 17 ao 24 de setembro de 2013 a entidade colaboradora poñeráse en contacto coas persoas que se relacionan na listaxe definitiva de solicitudes para a realización da segunda fase de selección.

- Máis información

Etiquetas: