Orde pola que se desenvolve o regulamento orgánico dos centros integrados de FP

Orde do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Máis información

Etiquetas: