Convocatoria extraordinaria, publicación das cualificacións provisionais

Nos seguintes documentos pódense consultar a listaxe de cualificacións provisionais das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra esta listaxe no seu centro de inscrición os días 25, 26 e 27 de maio de 2011.