Publicación das cualificacións provisionais

Nos seguintes documentos pódese consultar a listaxe de cualificacións provisionais das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior. As persoas interesadas poderán presentar reclamación contra esta listaxe no seu centro de inscrición os días 19, 20 e 25 de abril de 2011.