Listaxes, datas e lugares das probas. Convocatoria 2018

Convocatoria extraordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a convocatoria extraordinaria do ano 2018.

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Listaxes relacionadas coa convocatoria extraordinaria 2018

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria extraordinaria relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria extraordinaria.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categorías A e B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o sábado 1 de decembro ás 10:00 horas no seguinte enderezo:

GRÚAS NORTE, San Marcos (estrada do aeroporto), 70
15890 Santiago de Compostela
A Coruña.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria extraordinaria.

 • Listaxe provisional
  Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 3 de xaneiro de 2019.

     - Formulario de reclamación

     - Exames da convocatoria

 • Listaxe definitiva
  Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo de un mes desde a súa publicación.

Convocatoria ordinaria

Calendario de probas

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas e lugar de realización para cada un dos carnés profesionais e habilitacións profesionais para a convocatoria ordinaria do ano 2018.

Material permitido para a realización da segunda parte da proba

Listaxes relacionadas coa convocatoria ordinaria 2018

Na seguinte ligazón pódense consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión e cualificacións para a convocatoria ordinaria relacionadas coas probas de carnés profesionais e habilitacións profesionais.

- Acceso ás listaxes de persoas admitidas e excluídas da convocatoria ordinaria.

- Listaxe de persoas convocadas para a celebración da segunda parte da proba da especialidade de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

O chamamento para a realización da proba terá lugar o mercores 20 de xuño ás 10:00 horas no seguinte enderezo:

GRÚAS NORTE, San Marcos (estrada do aeroporto), 70
15890 Santiago de Compostela
A Coruña.

- Acceso ás listaxes de cualificacións da convocatoria ordinaria.

 • Listaxe provisional
  Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 11 de xullo de 2018

     - Formulario de reclamación

     - Exames da convocatoria

 • Listaxe definitiva
  Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo de un mes desde a súa publicación
Tema: