Habilitacións profesionais. Listaxe de cualificacións provisionais. Segunda convocatoria 2023.

Publicada a listaxe provisional de cualificacións das probas para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 18 de decembro de 2023.