Formación Profesional Dual. Listaxe de persoas admitidas e en espera

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e listaxes de persoas en espera, por centro escollido en primeira opción, nos proxectos experimentais de Formación Profesional Dual de grao medio e grao superior.

- Máis información

Etiquetas: