Servizos socioculturais e á comunidade

 

Para obter o cuestionario de autoavaliación prema no código da unidade de competencia.


Ciclo

 

Cod. cualificación

 

Cualificación

 

Cod. UC

 

Unidade de competencia

                 

CS Educación infantil

 

SSC322_3

 

Educación infantil

 

UC1027_3

 

Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con outros profesionais

                 

 

 

 

 

 

 

UC1028_3

 

Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de cativos e cativas

                 

 

 

 

 

 

 

UC1029_3

 

Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco

                 

 

 

 

 

 

 

UC1030_3

 

Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil

                 

 

 

 

 

 

 

UC1031_3

 

Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social

                 

 

 

 

 

 

 

UC1032_3

 

Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do cativo e da cativa cos seus iguais e coas persoas adultas

                 

 

 

 

 

 

 

UC1033_3

 

Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretadas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos