Convocatoria Premios Fundación Princesa de Girona 2020

A FPdGi convoca os premios Fundación Princesa de Girona 2020 coa vontade de promover e fomentar a iniciativa e o esforzo, a investigación científica e a creatividade artística, a solidariedade e o desenvolvemento do talento de mozos e mozas emprendedores-as e innovadores-as que demostren inquietude por construír un mundo máis xusto nunha contorna globalizada e que teñan a capacidade de asumir riscos e a motivación necesaria para inducir cambios na sociedade.

Prazo de presentación de candidaturas: antes das 23.59 do 30 de setembro de 2019.

Etiquetas: