Empresa

  • Folletos informativos sobre profesións e cualificacións relacionadas coa formación e as competencias profesionais das familias profesionais con oferta de ciclos formativos na Comunidade Autónoma de...
  • Desde o 1 de setembro de 2023 e ata o 31 de agosto de 2025 a compañía de seguros que cubrirá os acciden-tes e a responsabilidade civil do alumnado que estea a realizar a formación práctica en...
  • A formación profesional prepara aos futuros traballadores cualificados para se empregar no sector produtivo. O referente formativo é a realidade empresarial e as súas necesidades de cualificacións....
  • Que son? Trátase dunha axuda económica para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo (FCT).   Normativa relacionada Na seguinte ligazón podes atopar a lexislación...
  • A Lei orgánica de educación establece que a formación profesional comprende un conxunto de ciclos formativos de grao medio e de grao superior que teñen como finalidade preparar as alumnas e alumnos...
  • Que é? Módulo de carácter obrigatorio en todos os ciclos formativos. Son prácticas de carácter non laboral que se desenvolven nun ámbito produtivo real, con contidos consistentes na realización...
Distribuir contido