Acreditación de competencias

  • Nas seguintes ligazóns pódese consultar a listaxe de solicitantes en cada unidade de competencia no marco do proceso de acreditación de competencias.   As persoas que desexen presentar algunha...
  • O desenvolvemento do proceso terá lugar nos centros integrados de formación profesional (CIFP)    Familia Profesional: Fabricación mecanicaUnidades de competencias asociadas ao ciclo CM...
  • A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional garantirá un servizo aberto e permanente que facilite información e orientación a todas as persoas que a soliciten.   1. Esta...
  • Para acceder ao plan de Acreditación da experiencia profesional deberás achegar xunto á solicitude de inscrición a seguinte documentación:   1. A experiencia laboral xustifícase cos seguintes...
  • A. FASE I. Asesoramento Nesta fase, un asesor ou unha asesora axúdache a compilar todas as probas que poidas achegar para defender a túa competencia profesional: proxectos, traballos realizados,...
  • 1. Para acceder a este procedemento, os candidatos e as candidatas deberán cumprir os seguintes requisitos:   A. Posuír a nacionalidade española, atoparse incluido como residente...
  • Guía da persoa candidataEsta guía está deseñada para coñecer os requisitos que tes que cumprir para accederes ao procedemento de avaliación e acreditación para o recoñecemento das competencias...
  •     Orde do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de...
Distribuir contido