75 / xaneiro - xuño 2018

Entrevista a Ledicia Costas

"O máis fermoso de escribir é espertar a emoción noutras persoas"

A festa das letras e a literatura infantil e xuvenil galega (LIXG)

3, 2, 1 acción, aprendizaxes competenciais en comunidade

A Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia

Formando conservadores-restauradores de bens culturais desde 1991

CPI Plurilingüe Virxe da Cela e Plan Proxecta

Calidade, equidade, inclusión e innovación para unha educación “por e para a vida”

A función titorial nos ensinos non universitarios da Comunidade de Galicia

Que lles ocorre aos birrios e aos cogomelos?

Un proxecto sobre o cambio climático na educación primaria

Páxinas