71 / xaneiro - xuño 2016

UDI, UDI, UDI… en calquera momento entramos na UVI! Que se necesita?

Reflexións feitas nun descanso dunha sesión do curso "Elaborando materiais didácticos para traballar competencias clave", en Pontevedra, a escasos días das eleccións xerais do 2015

Un mundo por ler. Educación, adolescentes e literatura

Guadalupe Jover Gómez-Ferrer. Ed. Octaedro, 2007

Qué vemos cuando leemos. Una fenomenología con ilustraciones

Peter Mendelsund. Editorial Seix Barral. Barcelona, 2015. 447 páxinas

A literatura como exploración

Louise M. Rosenblatt. Ed. Fondo de cultura económica, 2002

La maldición de la inteligencia

Carmen Sanz Chacón. Editorial Plataforma Editorial. Barcelona. 2014

Leer en el centro escolar. El plan de lectura

Gemma Lluch e Felipe Zayas. Editorial Octaedro, Colección Recursos Educativos. Barcelona, 2015. 155 páxinas.

Modelo Burela de atención á diversidade

O Modelo Burela reflexa algunhas das medidas de atención á diversidade desenvolvidas no IES Perdouro de Burela

Aulas de lingua ou obradoiros de lectoescritura?

Páxinas