Skip to Content

bloque-estilos

Izbor profila
Kmetje
Študenti
Podjetniki
Učitelj
Vse vsebine
Službe
Usposabljanje
Tehnologije

Robotic Milking System (RMS)

Molža je precej zapleten proces, ki ga sestavlja več nalog, ki zahtevajo veliko dela in pozornosti molzača. Poleg tega morajo biti krave v laktaciji pomolžene dvakrat dnevno (približno 300 dni) kar pomeni, da se mora celotna kmetija in delo na njej podrejati temu urniku in ritmu. Najzahtevnejši del molže poleg zbiranja krav za molžo in čiščenje molznega stroja po molži, je pranje vimena, namestitev molznih enot in same molže. V avtomatskem sistemu za molžo lahko krave pridejo do naprave za molžo, zato se same odločijo za čas molže. Sistem očisti, opere, posuši in stimulira posamezne seske z vodo, stisnjenim zrakom in vakuumom. Laserski senzor položaja seskov preišče vime in pomaga robotski roki pri namestitvi in odstranjevanju sesalnih čaš. Samodejni sistem vrat nadzira prehod krav. Ko krava vstopi v molznno enoto (zaradi zelo okusne krme, ki jo čaka v molznem boksu), senzor prebere identifikacijsko oznako (transponder) na kravi in prenese podatke krave v kontrolni sistem. Če krava pride na molžo prezgodaj, jo sistem avtomatskih vrat pošilja iz enote. Sistem spremlja tudi zdravje vimena in somatske celice kot indikator kakovosti mleka in prisotnost škodljivih bakterij.

Ekonomska analiza

Investicijski stroški: od 150.000 do 200.000 evrov na robota, ki pomolze 50 do 70 krav.

Razvijalec

Ime: Fullwood milking robot
Opis:
Fullwood Limited, UK-based proizvajalec molzne opreme
Country: United Kingdom
Address:
Fullwood Ltd, Grange Road, Ellesmere Shropshire SY12 9DF, UK
Web site: Fullwood
Phone number: +44 (0)1691 627391

Farm

Ime: Farm Zabret
Opis:
Proizvodnja mleka
Country: Slovenija
Address:
Bobovek 4 , 2000 Kranj
Kontakt: Tilen Zabret
Phone number: 0038640174832
Mesto: Farm Zabret

Nadgradnje

Ker kmet ni vključen v proces molže (nadzira le podatke o proizvodnji in zdravju krav), mu ostane veča časa za druga opravila na kmetiji.
Molzni postopek je prilagojen za vsako kravo in za vsako molžo, na katero ne vpliva različno osebje.
Štiri ločene sesalne čaše se odstranijo posamično, kar pomeni, da na prazni četrtini vimena čaša ne ostane pritrjena, medtem ko ostale tri še zaključujejo s sesanjem, kar preprečuje nevarnost poškodb.
Pogostost molže se lahko poveča na trikrat na dan, vendar se običajno doseže 2,5 krat na dan. To pomeni manj stresa na vimenu in večje udobje za kravo. Večja pogostnost molže povečuje količino namolženega mleka na kravo.
Računalniški nadzor molznega procesa omogoča zelo učinkovito zbiranje podatkov in natančno analizo trendov v čredi, zdravstvenega stanja vsake krave in odzivu proizvodnje mleka na različne življenjske ali druge spremembe. Kmet lahko zelo zgodaj zazna nenavadne spremembe, ki kažejo na bolezen ali poškodbo.

We need your opinionby Dr. Radut