Skip to Content

bloque-estilos

Izbor profila
Kmetje
Študenti
Podjetniki
Učitelj
Vse vsebine
Službe
Usposabljanje
Tehnologije

FARMBOT

Razvoj tehnologije v kmetijstvu zahteva digitalne in računalniške spretnosti. Te tematike se pogosto ne ukvarjajo s sekundarnim in višjim usposabljanjem, kmetje pa potrebujejo podatke in reference za sprejemanje novih pridelovalnih praks v povezavi z opremo.

Kmetijska zbornica v Normandiji upravlja projekt z naslednjim namenom:

     • Ustvarjanje 20 eksperimentalnih in izobraževalnih mest v Normandiji, kjer se uporablja Farmbot.

     • Obveščanje in usposabljanje mladih in bodočih kmetov o digitalni tehnologiji in strojni opremi na področju odprtih virov v kmetijstvu.

     • Inovativnih učnih metod s križanjem agronomskih, tehničnih in digitalnih veščin, ter v mešanih skupinah kmetov, raziskovalcev in študentov.

     • Preskuševalni proces z lokalno pridelavo, novimi senzorji in izboljševanjem karakteristik robota.

     • vzpostavitev dialogo z različnimi ljudmi in profili o razvoju urbanega kmetijstva.

     • Demonstrirati, kako lahko digitalna tehnologija izboljša delovne pogoje, zmanjša škodljive vplive na okolje, ter zviša produktivnost.

Ekonomska analiza

Skupni stroški, cena kompleta: 3.000 €.

Razvijalec

Ime: Farmbot
Country: ZDA
Web site: Farmbot
E-naslov: Send Mail

Farm

Ime: Regionalna kmetijska zbornica Normandije.
Country: Francija
Address:
6 rue des roquemonts, CS 45346 – 14 053 CAEN cedex 4
Kontakt: Céline COLLET
Phone number: +33(0)2 31 47 22 84

Nadgradnje

Farmbot zmanjšuje porabo vode in hranil, ter izboljšuje delovne razmere. Rastlinska pridelava FarmBot-a vodi do 25% manj emisij CO2, kot so sicer emisije za pridelavo zelenjave v ZDA.

We need your opinionby Dr. Radut