Skip to Content

Datos do centro, Historia do Centro

Características xerais

                  

           CARACTERÍSTICAS XERAIS DO CENTRO  

 

 DATOS Nome: I.E.S. “Xograr Afonso Gómez de Sarria”.
Enderezo: Rúa Ánxel Fole s/n. Localidade: Sarria. Provincia: Lugo.
Código Postal:27.600 Tel:982870801 Fax: 982870827
Código: 27012048
C.I.F: Q-7750014-H  

SITUACIÓN XURÍDICA 
             Tipo de centro: Público.
                 Titularidade: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  

ZONA DE INFLUENCIA: COLEXIOS ADSCRITOS Ó CENTRO

C.E.I.P. “Frei Luis de Granada” (Sarria).

C.E.I.P. “Ricardo Gasset” (Incio, O).

C.E.I.P. de Samos.

C.E.I.P. “Eduardo Cela Vila” (Triacastela).  

 

  HISTORIA DO CENTRO  

 O Instituto “Xograr Afonso Gómez de Sarria” comezou a funcionar como Instituto de Bacharelato no ano 1.975, ocupando o edificio que hoxendía alberga a Casa da Cultura de Sarria.

No curso 1.980-81, o Centro trasládase á actual ubicación.

No curso 1.998-99 realízase a ampliación do Centro coa construcción dun novo edificio e un ximnasio, e pásase a impartir o primeiro ciclo da E.S.O e implántase o 3º curso da E.S.O, sustituíndo a 1º de B.U.P. No curso 1.999-00 déixase de impartir 2º de B.U.P. e implántase 4º da E.S.O. No curso 2.000-01 implántase 1º de Bacharelato LOXSE e desaparece 3º de BUP. No curso 2001-02 implántase 2º de Bacharelato LOXSE e dasaparece COU, co que se extinguen definitivamente as ensinanzas reguladas na Lei de 1970 e se completa a Reforma do sistema educativo previsto na LOXSE de 1990. Desde o curso 2.000-01 impártese o Ciclo Superior de Animación Sociocultural. O número de alumnos/as escolarizados/as no centro desde o curso 1.980-81, ano en que este se trasladou á actual ubicación, está reflictido na seguinte táboa.

B.U.P

C.O.U

E.S.O.

BAC

CICLO

TOTAL

 

80-81

108

95

83

60

 

 

 

 

 

 

 

346

81-82

109

92

91

86

 

 

 

 

 

 

 

378

82-83

123

95

91

66

 

 

 

 

 

 

 

375

83-84

101

116

88

64

 

 

 

 

 

 

 

369

84-85

104

100

102

74

 

 

 

 

 

 

 

380

85-86

133

107

93

85

 

 

 

 

 

 

 

418

86-87

147

125

99

89

 

 

 

 

 

 

 

460

87-88

122

155

104

85

 

 

 

 

 

 

 

466

88-89

135

129

135

99

 

 

 

 

 

 

 

498

89-90

143

141

91

113

 

 

 

 

 

 

 

488

90-91

142

141

112

94

 

 

 

 

 

 

 

489

91-92

191

144

113

110

 

 

 

 

 

 

 

558

92-93

153

162

128

87

 

 

 

 

 

 

 

530

93-94

163

137

156

115

 

 

 

 

 

 

 

571

94-95

167

152

117

144

 

 

 

 

 

 

 

580

95-96

162

152

137

124

 

 

 

 

 

 

 

575

96-97

143

150

139

126

 

 

 

 

 

 

 

558

97-98

168

126

145

114

 

 

 

 

 

 

 

553

98-99

 

156

114

111

81

119

142

 

 

 

 

723

99-00

 

 

143

94

69

 98

185

122

 

 

 

711

00-01

 

 

 

113

53

100

150

127

131

 

26

700

01-02

 

 

 

    12

 68

 71

129

 105

 111

 97

    44

    637

02-03

 

 

 

 

 77

 82

  6

 108

 103

 93

28

587

03-04

 

 

 

 

 66

 89

118

  81

  87

 98

     40

    579

04-05

 

 

 

 

 64

 71

121

  84

  73

 90

     30

    533

05-06

 

 

 

 

 71

 60

 99

  90

  93

 79

     19

    511

06-07

 

 

 

 

 67

 67

82

  83

  97

 83

     10

    499

07-08

 

 

 

 

 52

 62

 88

  71

  86

 86

       8

    453

 08-09                        
 09-10                        

 10-11

                       

   

ENSINANZAS QUE ABARCA

  O Centro oferta as ensinanzas oficiais de:

- ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA

- BACHARELATO nas modalidades de: CIENCIAS DA NATUREZA E DA SAÚDE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

- CICLO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CENTRO DESCRIPCIÓN.

UBICACIÓN O edificio está construído na Zona Escolar de Sarria, onde tamén se atopan o I.E.S. nº 1 “Gregorio Fernández” e o C.E.I.P. “Frei Luis de Granada”, e unha ampla zona deportiva e recreativa do Concello, que comprende o Polideportivo Municipal e O Chanto. O centro dispón de dúas portas de acceso desde o exterior, unha desde a Rúa Ánxel Fole e outra desde a Rúa Castelao. Está composto, ademais dos edificios principais, dun patio de lecer e un aparcamento. O centro consta de dous edificios, totalmente separados, entre os cales hai un corredor cuberto, que resulta incómodo debido ó continuo paso de alumnos e profesores dun edificio a outro. Por esta razón, unha das obras que se veñen solicitando desde o Centro é o peche deste corredor e a unión, mediante pasarelas, das dúas plantas de ambos edificios. Na parte dianteira (desde a rúa Ánxel fole) atópase a primitiva edificación do Centro que foi inaugurado no curso 1.980-‘81 e onde na actualidade se cursan as ensinanzas de 4º de E.S.O.,1º de BAC, C.O.U. e o Ciclo Superior de Animación Sociocutural, ademais das aulas de Plástica, Informática, Biblioteca, e os despachos dos membros do equipo directivo, secretaría, conserxería, gabinete de orientación e cafetería. Tamén se encontra neste edificio a antigua vivenda do bedel, actualmente adicada a almacén da cafetería, arquivo, sala de reunión da A.P.A. e salas para recepción de pais. Pola parte de atrás deste edificio atópase o construído posteriormente como ampliación do anterior, que comezou o seu funcionamento no curso 1.998-99. Aquí, atópanse as aulas de 1º, 2º e 3º de E.S.O., os Departamentos Didácticos, a sala de usos múltiples, a aula de apoio, as aulas de Música, o comedor e cociña, e dous talleres de Tecnoloxía.

SUPERFICIE CONSTRUÍDA Edificio I

- Planta baixa --------------- 981 m2 
- Planta 1ª------------------ 1072 m2 
- Planta 2ª------------------ 1072 m2 
- Salón de actos------------- 202 m2

 Edificio II

- Planta baixa--------------- 766 m2 
- Planta 1ª ------------------ 993 m2 
 - Planta 2ª------------------- 887 m2 
 - Ximnasio------------------ 465 m2

Anexos

- Patio interior ----------------------- 150 m2 
 - Patio entrada------------------------100 m2 
- Patio de lecer----------------------- 410 m2 
-  Pasarela-------------------------------50 m2

INSTALACIÓNS DISPONIBLES:

Edificio I

Planta baixa.

Conserxería, Secretaría, Biblioteca, Xefatura de Estudios, Dirección, aseos de profesores/as, Sala de profesores/as, Despacho do Gabinete de Orientación, Vicedirección, dúas aulas de Informática, cafetería e aseos de alumnos/as. Na mesma planta, formando parte da antiga vivenda do bedel, está o arquivo, almacén da cafetería, caldeira da calefacción, sala de reunión da A.P.A. e dous locais adicados á recepción de pais, ascensor. Planta 1ª Nove aulas, dous laboratorios de física e Química, dúas aulas de desdobre e aseos de alumnos/as. Planta 2º Unha aula de debuxo, unha aula de plástica, laboratorio e Departamento Didáctico de Ciencias, cuatro aulas, tres aulas de desdobre, aula-taller do Ciclo Superior, aula polivalente do Ciclo Superior e aseos de alumnos/as.

Edificio II Planta baixa. Conserxería, sala de visitas, almacén, comedor, cociña, cuarto da limpeza, servicios de alumnos/as e dous talleres de tecnoloxía. Planta 1ª Sala de profesores/as, aseos profesores/as, rocho, seis aulas de grupo e dúas de desdobre, dúas aulas de Música, aula de apoio, aula Programa de Diversificación Curricular, aseos de alumnos/as e cuarto da limpeza. Planta 2ª Sala de usos múltiples, seis aulas, aseos de alumnos/as , cuarto da limpeza, laboratorio de Ciencias Naturais, oito Departamentos Didácticos e aseos de profesores/as.         

NECESIDADES DO CENTRO Considéranse necesidades prioritarias: 

- Pasarelas que unan as dúas plantas do edificio. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRANSPORTE ESCOLAR:  Un 34,12% do total, utiliza comedor e transporte escolar gratuito da Consellería de Educación

  PROFESORADO O I.E.S. "Xograr Afonso Gómez de Sarria", conta  cun cadro docente composto por 47 profesores.

       ALUMNADO

Actualmente contamos no centro cun total 362alumnos entre ESO, BAC,  e Ciclo Formativo  medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

 

PERSONAL NON DOCENTE 

2 conserxes.
              1 auxiliar administrativa.
            5 limpadoras, estando unha a media xornada.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut