Skip to Content

Reserva de opcións de matrícula curso 2021-2022

Ata o 18 de maio, o alumnado xa matriculado no centro, e aquel que solicitou a admisión, poderá entregar a súa reserva de opcións de matrícula na secretaría do centro (de 8.30 a 14.30hs) ou no correo secretaria.xograr@gmail.com

Reservas para:

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC

2º BAC

Enquisa satisfacción E-Dixgal 2020/2021

Cando xa non queda moito para finalizar o curso 2020/2021, pregamos dediquedes uns minutos a encher o formulario de valoración do Proxecto E-Dixgal

ENQUISA

 

Generador de Códigos QR Codes

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2021/2022

XORNADA INFORMATIVA

VENRES, 5 DE MARZO ÁS 19,00HS

ENLACE REUNIÓN

 

 

 

Normativa de referencia

Calendario do proceso de reserva-admisión

Solicitude de Reserva online        Impreso

Solicitude de Admisión online       Impreso

Nota informativa e postos vacantes Admisión

Listaxe de reservas admitidas (pódense consultar no taboleiro do centro, debido a LOPD non poden ser expostas por este medio)

TODAS AS RESERVAS FORON ADMITIDAS

Solicitudes de admisión aceptadas 1º ESO

Solicitudes de admisión aceptadas 1º BAC

(Todas as solicitudes foron aceptadas, non se precisa de achega de documentación adiccional)

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2021/2022

RESERVA: Debe formalizala o alumnado de 6º de Primaria que cursa estudos nos centros adscritos ao IES Xograr Afonso Gómez; CEIP Frei Luís de Granada, CEIP Ricardo Gasset, CEIP de Samos e CEIP Eduardo Cela Vila. O prazo é do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro e entrégase no colexio de procedencia.

ADMISIÓN: Debe formalizala todo aquel alumnado que quere cambiar de centro ou cambia de etapa educativa a un centro ao que non está adscrito, é dicir, alumnado que está noutros colexios distintos dos mencionados no apartado de reserva. O prazo é do 1 ao 21 de marzo e entregarase no centro onde se queira solicitar admisión.

TRANSPORTE ESCOLAR: Ten dereito garantido o alumnado que procede dos centros adscritos. O resto do alumnado só no caso de que queden prazas baleiras e mediante solicitude excepcional.

 

 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA EDUCATIVA

No IES Xograr Afonso Gómez pódese cursar a ESO, o Bacharelato de Ciencias, de Humanidades e de Ciencias Sociais, e o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

O centro é de liña 3 (3 grupos por curso), polo que actualmente as rateos dos grupos están arredor dos 20 alumnos por aula.

A dimensión do centro, e a diferenza cos centros de liña 1,  fai posible que se ofrezan todas as materias opcionais e distintas medidas de atención á diversidade como: apoios individualizados durante toda a ESO, agrupamentos flexibles de matemáticas e linguas en 1º e 2º da ESO, Programas de mellora do aprendizaxe e o rendemento en 2º e 3º da ESO, Matemáticas Académicas e Aplicadas en 3º da ESO, 4º da ESO de Ensinanzas Académicas e Aplicadas, a práctica totalidade das materias troncais de opción e específicas das distintas modalidades de bacharelato.

Aposta polos proxectos educativos de innovación cos seguintes programas en marcha:

EDIXGAL: Aposta por unha educación do século XXI na que se implantan os libros dixitais e metodoloxías máis innovadoras. Cesión dun ordenador a cada alumno de 1º e 2ª da ESO. (A Consellería anuncióu que no curso 21/22 se extenderá a 3º e 4º da ESO)

SECCIÓNS BILINGÜES: na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 3º da ESO, e na materia de Xeografía e Historia de 2º da ESO, para acadar unha maior competencia lingüística en Inglés.
CONTRATOS PROGRAMA e ARCO: Programa de reforzo das materias instrumentais para o alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO, e tamén 1º de BAC, que o precise, CON-VIVE, IGUALA-T, INCLÚE-T, EDUEMOCIONA, Promoción da actividade física no horario lectivo.

EDUCACIÓN RESPONSABLE (Centro graduado): Programa da Fundación Botín que busca favorecer o crecemento físico, emocional, intelectual e social das persoas, e promove a comunicación e mellora da convivencia nos centros educativos.
SELO DE VIDA SAUDABLE: O centro obstenta desde o ano 2019 esta distinción do Ministerio de Educación que recoñece todas as iniciativas levadas a cabo no centro en prol da saúde.
OUTROS PROGRAMAS (e non menos importantes): Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, ELBE2 (ebooks), Club Lector “O Xograr lector”, Club de letras, Radio Xograr, Revista escolar “Aquí e Agora”, Plans Proxecta, Froita na escola, Lácteos na escola, Programas de saúde (Centro cardioprotexido, RCP na aula, Doazón de órganos, Prevención do consumo de drogas, Prevención de enfermidades de transmisión sexual, etc), Coidemos o noso centro, Únome ao bo trato, etc.

 

XORNADA INFORMATIVA

Se aínda tedes dúbidas de por qué o Xograr é a mellor elección, teremos unha reunión virtual o venres 5 de marzo ás 19:00hs na que vos explicaremos a nosa oferta educativa e responderemos as vosas preguntas. ENLACE REUNIÓN

Se non poden asistir, habilitamos o seguinte teléfono para que nos plantexen as súas dúbidas: 982870806

 

Distribución de máscaras para o alumnado da ESO

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar a Orde que regula a distribución de máscaras ao alumnado de ensinanzas obrigatorias que se pode consultar no portal educativo.

O alumnado beneficiario será o que tivese concedida a axuda de material escolar. Xa que eses datos xa se coñecen no centro, non haberá que presentar solicitude de novo e as máscaras seranlle entregadas ao alumnado polo procedemento que determine o centro.

Se algunha familia non presentou no seu momento a solicitude de axudas para a adquisición de material escolar e reunía os requisitos, poderá presentar a solicitude de máscaras na secretaría do centro. O prazo para facelo é do 14 ao 27 de novembro.

Esperamos empezar co reparto de máscaras ao alumnado nesta mesma semana.

As máscaras facilitadas polo centro compren coas características esixidas pola convocatoria: máscaras hixiénicas reutilizables conformes á normativa UNE 0065

Ficha técnica das máscaras adquiridas polo centro

Novembro, tebro, noitebro...

COMUNICACIÓN DO CENTRO

Para tranquillidade de todos/as COMUNICAMOS que a información que sae na prensa indicando que no IES Xograr Afonso Gómez de Sarria se ten comunicado un caso positivo por Sars-Cov-2 é rotundamente falsa.

Lóxicamente non somos inmunes, e como en todos os sitios, haberá casos, pero neste intre nin desde o centro comunicamos nin se nos comunicou ningún caso positivo nin de alumnado nin do persoal do centro.

Coidémonos todos/as!

INICIO DO CURSO - REUNIÓNS - PRESENTACIÓNS

REUNIÓNS COAS FAMILIAS (Patio Exterior do Instituto) - IMPORTANTE A ASISTENCIA DUN SÓ PROXENITOR

 • LUNS 21 DE SETEMBRO:

1º e 2º ESO reunión ás 16:00hs - Engrega de libros e ordenadores, se procede, ás 17:00hs.

1º BACHARELATO e 1º CM APSD reunión ás 18:30hs.

 •  MÉRCORES 23 DE SETEMBRO:

3º e 4º ESO, 2º BACHARELATO e 2º CM APSD reunión ás 18:30hs.

Declaración responsable (a entregar na reunión ou na presentación)

Enquisa de autoavaliación clínica COVID-19

Pregamos a presencia de un só dos proxenitores, sen acompañamento dos alumnos/as para evitar aglomeracións.

É moi importante esta reunión pois explicaremos todos os protocolos COVID-19 para o curso 2020-21

INICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA E PRESENTACIÓNS DO ALUMNADO

 • MÉRCORES 23 DE SETEMBRO:

1º e 2º ESO ás 8:40hs - toda a xornada lectiva - funcionará o transporte escolar e o comedor.

1º BACHARELATO e 1º CM APSD - presentación ás 12:30hs.

 • XOVES 24 DE SETEMBRO:

3º ESO ás 8:40hs - toda a xornada lectiva - funcionará o transporte escolar e o comedor.

2º BACHARELATO e 2º CM APSD - presentación ás 12:30hs.

 • VENRES 25 DE SETEMBRO:

4º ESO ás 8:40hs - toda a xornada lectiva - funcionará o transporte escolar e o comedor.

 

Publicación da listaxe definitiva dos libros de texto adxudicados por FONDO LIBROS

O luns 14 de setembro publícase a listaxe definitiva de admitidos ao Fondo Solidario de Libros de Texto (3º e 4º da ESO). Poderedes consultala no recibidor do edificio principal e proceder á recollida dos libros adxudicados desde ese mesmo día solicitándoos na conserxería. Para recollelos deberá acudir ao centro o proxenitor que figura como solicitante.

Respecto aos libros de 1º e 2º da ESO pronto publicaremos a data de recollida, así como dos ordenadores Edixgal do alumnado que se incorpora por primeira vez ao centro neses cursos.

ADIAMENTO DO INICIO DE CURSO

Como a maioría saberiades polos medios de comunicación, o inicio de curso adíase unha semana quedando do seguinte xeito:
23 de setembro: 1º ESO, 2º ESO, 1º BAC e 1º CICLOS
24 de setembro: 3º ESO, 2º BAC e 2º CICLOS
25 de setembro: 4º ESO
Pronto publicaremos nesta páxina web os horarios concretos así como as reunións que organizaremos coas familias.
Seguimos traballando para poder dar o mellor servizo educativo.
Máis información en:

EXAMES DE SETEMBRO

 

Durante as probas extraordinarias de setembro, o alumnado só poderá acceder ao centro para a realización da proba sen poder permanecer nel máis tempo do necesario. Así mesmo, só poderá dirixirse á aula en que terá lugar a proba extraordinaria seguindo en todo momento as indicacións relativas aos espazos de entrada e saída.

Deberanse respectar as seguintes normas:

 • Uso obrigatorio da máscara de protección en todo o recinto escolar.

 • Hixiene de mans ao acceder ao centro e de xeito frecuente. Dispensadores de solución hidro alcohólica nas entradas e en todas as aulas.

 • Manter a distancia de seguridade interpersoal (1.5 m).

 • Empregar material de uso propio. O alumnado non compartirá material  con ningún dos seus compañeiros/as.

 • Ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento de iluminación serán unicamente empregados polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que proceda.

 • Uso de aseos da planta baixa e planta primeira (acceso individual).

 

 • Días 1 e 2: Exames extraordinarios de ESO e BAC. (pincha no enlace para ver os horarios)

 • Día 3: Entrega de notas e consellos orientadores, recollida dos libros de texto e dos ordenadores EDIXGAL (só 2º da ESO) ás 17:00 horas.

 • Día 4: De 10:00 a 12:00 horas atención ao alumnado e as familias.

 • Días 4 e 7: De 09:00 a 14:00 horas reclamacións ás cualificacións na secretaría por parte dos/as responsables legais dos/as alumnos/as.

 • Día 9: Resolución das reclamacións ás 14:00hs. De continuar a disconformidade poderase solicitar que os expedientes de reclamación se remitan á xefatura territorial ata as 14:00hs do día 10.

 • Días 4, 7, 9 e 10: Matrícula do alumnado non matriculado en xuño-xullo. Horario de secretaría: de 8:30hs. a 14:30hs (preferentemente os días 4 e 7).

 • Día 10: Mercadiño libros bacharelato; deposito no centro dos libros para vender, ata o mércores 9 de setembro; compra de libros, o venres 11 de setembro entre as 16h30 e as 17h30, no salón de actos.

 • Día 11 e seguintes: Entrega de vales das axudas para compra de material.

 • Día 14: Publicación definitiva da listaxe de libros concedidos FONDO LIBROS.

 • Día 16: Comezo das clases.

 • Reparto de ordenadores (Edixgal 1º ESO) e libros do FONDO LIBROS: Unha vez comezadas as clases.

Distribuir contido


by Dr. Radut