Modificación da programación do departamento de Debuxo