PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C.M Xestión Administrativa

 • 2º Curso
 1. Tratamento da documentación contable
 2. Operacións administrativas de recursos humans
 3. Comunicación empresarial e atención ao cliente
 4. Empresa e administración
 5. Empresa na aula

C.S Aministración e Finanzas

 • 1º Curso
 1. Proceso integral da actividade comercial
 2. Ofimática e proceso da información 
 3. Comunicación e atención a clientela
 4. Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
 5. Xestión da documentación xurídica e empresarial
 • 2º Curso
 1. Xestión de recursos humanos
 2. Xestión financieira
 3. Xestión loxística e comercial
 4. Simulación empresarial
 5. Contabilidade e fiscalidade

 

 F.P. Básica

 • 1º Curso
 1. Arquivamento e comunicación
 2. Técnicas administrativas
 3. Tratamento informático de datos
 • 2º Curso
 1. Aplicacións Básicas de Ofimática
 2. Atención a clientela
 3. Preparación de pedidos e venda de produtos

 

OFERTA MODULAR

  1. Técnica contable
  2. F.O.L
AdxuntoTamaño
Aplicacións Básicas de Ofimática.pdf493.33 KB
ARQUIVAMENTO E COMUNICACIÓN.pdf486.3 KB
Atencion a clientela.pdf712.8 KB
COMUNICACIÓN E ATENCIÓN Á CLIENTELA.pdf464.99 KB
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL E ATENCIÓN AO CLIENTE.pdf462.02 KB
EMPRESA E ADMINISTRACIÓN.pdf220.42 KB
OFIMÁTICA E PROCESO DA INFORMACIÓN..pdf574.42 KB
OPERACIÓNS AUXILIARES DE XESTIÓN DE TESORERIA..pdf463.78 KB
PREPARACIÓN DE PEDIDOS E VENDA DE PRODUTOS.pdf96.4 KB
PROCESO INTEGRAL DA ACTICIDADE COMERCIAL..pdf86.43 KB
RECURSOS HUMANOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA.pdf578.82 KB
TÉCNICA CONTABLE oferta modula.pdf753.36 KB
TÉCNICA CONTABLE..pdf65.76 KB
TÉCNICA DA DOCUMENTACIÓN CONTABLE..pdf465.35 KB
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS.pdf705.51 KB
TRATAMENTO INFORMÁTICO DE DATOS.pdf105.34 KB
TRATAMENTO INFORMÁTICO DA INFORMACIÓN.pdf108.62 KB
XESTIÓN ADMISTRATIVA DE RR.HH_..pdf231.29 KB
XESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMPRA VENDA..pdf229.68 KB
XESTION_DA_DOCUMENTACION_XURIDICA_E_EMPRESARIAL.pdf579.86 KB