Skip to Content

FP BÁSICA SERVIZOS COMERCIAIS

  Que ocupacións desempeñan?

 

 Auxiliar de dependente de comercio; auxiliar de animación do punto de venda; auxiliar de venda; auxiliar de promoción de vendas; empregado/a de reposición; operador/ora de cobramento ou caixeiro/a; operario/a de pedidos; operador/ora de carreta de recepción e expedición; contador/ora de recepción e expedición; operario/a de loxística; auxiliar de información.

 

 Cales son os módulos deste ciclo?

 

Ciencias aplicadas I

Comunicación e sociedade I

Operacións auxiliares de almacenaxe

Técnicas básicas de merchandising

Tratamento informático de datos

 

Ciencias aplicadas II

Comunicación e sociedade II

Atención á clientela

 Preparación de pedidos e venda de produtos

Aplicacións básicas de ofimática

Formación en centros de traballo

Que título se obtén? Título profesional básico en Servizos comerciais.

A que outros estudos se pode acceder?

 Éste título permite o acceso a calquera ciclo formativo de grao medio e dá preferencia para a admisión, no caso de haber máis solicitudes que prazas, aos títulos de grao medio das familias profesionais de:

          Téxtil, confección e pel

 story | by Dr. Radut