Nacemento da Internet

Icono de iDevice

Nacemento da Internet

Internet comezou como un parte dun proxecto de defensa do exército dos Estados Unidos nos anos sesenta.

O vinte e un de novembro de 1969 aparece a primeira rede interconectada: creouse un enlace entre catro universidades dos EE.UU.

Nos anos oitenta conectáronse algunhas redes europeas e japonesas.

En 1995 converteuse  no servizo máis usado e apareceu a Internet comercial. Empresas e bancos instaláronse na Rede, ofrecendo todo tipo de servizos on-line.

O tres de xaneiro de 2006 Internet acadou os mil cen millóns de usuarios.


 

  • Arredor de que anos naceu a Internet?
  • Quen a creou e para que?
  • Cando apareceu a Internet comercial?