Matemáticas

Programación didáctica 2020-2021

Os interesad@s poden consultar no arquivo adxunto a Programación dodáctica aprobada polo Departamento para o curso 2020-2021.

Criterios recuperación 1ª-2ª aval. e ampliación 3º trimestre 2019-2020

Premendo nos arquivos adxuntos correspondentes ás diversas materias os interesados/as poden acceder aos criterios que o Departamento acordou establecer para a recuperación da 1ª e 2ª avaliación así como medidas de ampliación do 3º trimestre.

Recueración pendentes maio 2020

Premendo no enlace seguinte os interesado/as poden atopar a información pertinente  sobre a convocatoria da última proba de pendentes para aliumnos/as de cursos anteriores,que este departamento acordou. As datas de celebración das probas aparecen publicadas na páxina web do centro.

Recuperación pendentes

Distribuir contido