Linguas clásicas, Latín, Grego

Avaliación

No seguinte arquivo adxunto pódese consultar información sobre a forma de cualificar que decidiu aplicar o departamento no curso 2019-2020 (criterios de avaliación, procedementos de avaliación e contidos mínimos que se van esixir en cada materia e curso) . Así mesmo están incluídos os criterios de avaliación da materia Investigación e Tratamento da Información para 1ª da ESO, asignada a este departamento de Latín.

Criterios de avaliación 2019-2020.

Avaliación

No seguinte arquivo adxunto atoparás información sobre a forma de cualificarte que decidiu aplicar o departamento de grego para o curso 2017-2018: criterios de avaliación, procedementos de avaliación e contidos mínimos que se van esixir en cada materia e curso. 

 

Distribuir contido