DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Seguindo a dinámica do IES Antón Losada de dispor de aulas específicas para cada materia, o departamento de Matemáticas tamén dispon dun espazo en que impartir a maioría das horas da materia.

 

A AULA de MATEMÁTICAS, desde o curso 2008-09, pode utilizarse tanto para impartir aulas ao modo tradicional como para facelo dun xeito máis actual, apoiándose no manexo das TIC, xa que ademais doutro material de aula, temos:

  • 16 ordenadores
  • Encerado Dixital

 

(FOTOS DA AULA DE MATEMÁTICAS)