Taboleiro Secretaría

CALENDARIO DE SETEMBRO (CURSO 2020-21) PARA A ESO, 1º BAC E 1º FP BÁSICA)

Exames extraordinarios: do 1 ao 3 de setembro.

Publicación das cualificacións por ABALAR: 6 de setembro pola tarde.

Entrega de notas (e consellos orientadores) en papel polos titores no centro: 7 de setembro ás 9:30 e revisión de exames.

Periodo de reclamacións: o 7 e 9 de setembro.

 

Información detallada

XUÑO 2021 - CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES - INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO E FAMILIAS

LUNS 21

MARTES 22

MÉRCORES 23

XOVES 24

VENRES 25

 

 

 

 

 

Remate das clases.

 

 

ENTREGA DE NOTAS

(2º BAC extraordinaria)

.- Por Abalar: 11:00

.- En papel: 12:00 (Biblioteca)

 

REVISIÓN DE EXAMES 

RECLAMACIÓNS 2º BAC 

1º día (de 2)

 

 

REVISIÓN DE EXAMES 

RECLAMACIÓNS 2º BAC

2º día (de 2)

 

ENTREGA DE NOTAS

(ESO, 1º BAC,  FP Básica e FP CICLOS)

 CONSELLOS ORIENTADORES (ESO)

.- Serán publicadas por abalar ao longo da mañá.

.- En papel no seguinte HORARIO

(polos titores/as):

ESO, 1º BAC, FPB

.- 11:00: 1º ESO A (106) e 2º ESO (Biblioteca)

.- 11:30: 1º ESO B (108) e 3º ESO (210)

.- 12:00: 4º ESO (113)

.- 12:30: 1º Bac (208) e 1º FPB (215)

.- 13:00: 2º FPB (211)

FP CICLOS

.- 9:45: ZCOGA (Biblioteca)

.- 10:30: 1º COGA (205) e 2º COGA (207)

.- 11:00: 1º SERES (211) e 2º SERES (107)

.- 11:30: 1º PRC (205) e 2º PRC (207)

.- 12:00: 1º DIRSER (211) e 2º DIRSER (107)

.- 12:30: 1º DIRCO (205) e 2º DIRCO (207)

LUNS 28

MARTES 29

 

REVISIÓNS DE EXAMES E RECLAMACIÓNS PARA ESO, 1º BAC, FP Básica E FP CICLOS

1º día (de 2)

REVISIÓNS DE EXAMES E RECLAMACIÓNS PARA ESO, 1º BAC, FP Básica E FP CICLOS

2º día (de 2)

 

2º DE BAC (XUÑO 2021) - EXAMES EXTRAORDINARIOS

 

 

MÉRCORES 16

XOVES 17

VENRES 18

 

 

 

 

 

 

 

08:30-10:00

LCL I 

(aula 113)

LCL II (literat. e libros) 

(aula 113)

 

8:30-10:00

Inglés I

(aula 211)

Inglés II

(aula 211)

 

11:20-12:50

LGL II

(aula 113)

8:30-10:00

Matemáticas II

(biblio)

Hª Arte

(aula 101)

 

11:20-12:50

LCL II (gramática)

(aula 113)

LUNS 21

MARTES 22

 

10:30-12:00

Física

 (aula 112)

 

11:20-12:10

H Fil

(aula 210)

 

12:30-14:00

H España

(aula 101)

9:20-10:50

Química

 (aula 112)

 

2º FP BÁSICA, DATAS DE EXAMES PARA O ALUMNADO CON PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA XUÑO 2021

  DATAS EXAMES PD-XUÑO 2021-2º FPB

Luns

7 de xuño

Martes

8 de xuño

Mércores

9 de xuño

Xoves

10 de xuño

Venres

11 de xuño

 

8:50

TES

(aula carta)

 

 

10:30

PMMCC

(aula 211)

Luns

14 de xuño

Martes

15 de xuño

Mércores16 de xuño

Xoves

17 de xuño

Venres

18 de xuño

 

 

11:20

CA II

(aula 211)

08:50

PBPA

(aulacafetería)

09:40

CS II

(aula 103)

XORNADA DE PORTAS ABERTAS CICLOS FP PARA O CURSO 2021-22

O equipo directivo do IES FRAGA DO EUME xunto co departamento de orientación, organiza unha Xornada de Portas Abertas Virtuais para o xoves 17 de xuño en horario de tarde, co obxectivo de dar a coñecer a nosa oferta de FP (a raíz da transformación a partir do vindeiro curso en CIFP) e asesorar e informar a aquel alumnado ou familias que o precisen.

 

PROGRAMA DAS XORNADAS (xoves 17 de xuño)
.- Ás 16.30 horas: presentación da xornada pola directora e información xeral sobre a oferta de FP no noso centro por parte da orientadora.
.- Ás 17 horas: presentación dos ciclos de grado medio de Cociña e Gastronomía e de Pastelaría, Repostaría e Confeitaría e do ciclo superior de Dirección Cociña, a cargo do xefe de estudos de ciclos (profesor da especialidade).
.- Ás 17.30 horas: presentación dos ciclos medio de Servizos en Restauración e superior de Dirección de Servizos en Restauración, a cargo do Vicedirector do centro (profesor da especialidade).
.- Ás 18 horas:  Presentación dos ciclos de Axencias de Viaxe e Xestión de Eventos e Xestión de Aloxamentos Turísticos a cargo da secretaria do centro (profesora da especialidade).
    
A INSCRICIÓN NA XORNADA farase enviando un correo electrónico a ies.fraga.eume@edu.xunta.gal. Debe indicarse o nome completo, dirección de correo electrónico e o ciclo no que está interesado. A data límite de inscrición é o venres 11 de xuño.
A véspera da xornada enviarase ao enderezo electrónico do inscrito o enlace webex para a sesión de portas abertas.

 

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Prazo de presentación: do 21 de maio ao 22 de xuñoO alumnado repetidor de 4º de ESO, una vez matriculado en setembro, dispoñerá dun mes para facer a solicitude.

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR - Curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B).

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 2020/21– E.S.O.

Ø      Asignación de libros por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar (con preferencia para o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda).

Ø     Esgotados os libros dispoñibles, o centro adquirirá os libros complementarios con condicións de renda para garantir un mínimo de:

§  6 libros (renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €).

§  4 libros (renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €). 

§  Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %: seis (6) libros con independencia da renda.

Ø     Alumnado con necesidades específicas de apoio que non usa os libros de texto do curso no que está matriculado. Previo informe do centro poderá recibir un vale de 240 € (renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 € ou alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %) ou 160 € (renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €).

MATERIAL ESCOLAR – E.S.O.

Ø     Para o alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€: importe de 50€.

FORMA DE PRESENTACIÓN: as solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través da aplicación informática FONDOLIBROS (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA (ligazón á sede e á documentación - anexos).

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes e documentación DE FORMA PRESENCIAL CON CITA PREVIA.

Solicitude en papel e documentación a achegar: ligazón

Ø     Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. 

Ø     No caso de ter máis dun menor escolarizado no mesmo centro, preséntase UNHA única solicitude.

Ø     Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2021/22, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2020/21. 

Ø     Será imprescindible para poder participar a devolución dos libros de texto e material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2020/21 (agás dos libros de texto de materias pendentes para setembro). O procedemento de devolución será anunciado en próximas datas.

Ø     Deficiencias, enmenda e, de ser o caso, exclusión. Publicaranse no taboleiro de anuncios, e anunciarase na web do centro dita publicación (prazo de 10 días para emendas e/ou deficiencias).

ENTREGA DE LIBROS A PARTIR DO 15 DE SETEMBRO E, EN TODO CASO, ANTES DO 24 DE SETEMBRO. 

ENTREGA DE VALES PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR una vez que o alumno/a este matriculado/a e comprobada a devolución de libros do curso pasado. Anunciarase na web do centro.

 Máis información: LIGAZÓN

 

Distribuir contido