Este curso corresponde ó módulo de Seguridade e Alta Disponibilidade do CIclo Administración de Sistema Informáticos en Rede