Neste módulo farase o seguemento dos alumnos que están a realizar a FCT e máis os proxectos correspondentes, en cada convocatoria do curso.

Profesor : Manuel Corbelle Mejuto

Correo : manuelcorbelle@yahoo.es