Skip to Content

CAMBIO TEMPORAL A DOCENCIA SEMIPRESENCIAL

Dada a tramitación de distintos expedientes Covid no centro, un dos grupos de Bacharelato empregará a modalidade de docencia semipresencial polo período que se estableza necesario, segundo o contemplado no Plan de Continxencia aprobado polo centro. Dita información foi comunicada directamente ao alumnado/familias afectadas por dita circunstancia. Durante este período o alumnado seguirá a súa formación pola Aula Virtual, videoconferencia ou ferramentas complementarias a empregar polos docentes, conectados no horario habitual do grupo.blog | by Dr. Radut