Entrar

 

  IES de Rodeira. Avda. de Ourense, s/n - 36940 CANGAS. +34 986 303 933; ies.rodeira@edu.xunta.gal Matrícula, certificados: secretaria@edu.xunta.gal

Documentos de centro

O proxecto educativo de centro recolle os valores, obxectivos e as prioridades de actuación. Asimesmo, incorpora a concreción dos currículos establecidos pola Administración educativa, así como o tratamento transversal nas áreas, materias ou módulos da educación en valores e outras ensinanzas.

Actualmente, o proxecto educativo do IES de Rodeira atópase en proceso de revisión e actualización dos diferentes documentos que o compoñen, os cuais irán sendo publicados a medida que finalicen os traballos de redacción e sexan aprobados polo Consello Escolar.

Principais documentos do centro

Documentos-resumos

 Plans e proxectos

 Programación xeral anual

2023-2024: Programación Xeral Anual (PXA)

2022-2023: Programación Xeral Anual (PXA)

 Memoria de centro

2023-2024: Memoria final de centro

2022-2023: Memoria final de centro