Entrar

  IES de Rodeira. Avda. de Ourense, s/n - 36940 CANGAS. +34 986 303 933; ies.rodeira@edu.xunta.gal Matrícula, certificados: secretaria@edu.xunta.gal

Solicitude de bolsas para alumnado NEAE 2024-2025

Desde este luns 30 de abril e até o 13 de setembro estará aberto o prazo para a solicitude de bolsas destinadas ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Máis información na seguinte ligazón:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Anuncio da convocatoria

https://www.boe.es/boe/dias/2024/04/19/pdfs/BOE-B-2024-14197.pdf