No curso 2020/2021 o Departamento de Clásicas do IES Chano Piñeiro é unipersoal, sendo o xefe do Departamento:

  • José Jamardo Laseiras     Vicedirector do Centro

 

 

Curso 2020/2021

Programación Didáctica Curso 2020/2021

Tags: Linguas Clásicas