No curso 2020/2021 o Departamento de Lingua Inglesa do IES Chano Piñeiro está formado por:

  • Bértolo Díaz, Ana Sabela   Xefa do departamento
  • Pintos Pazos,Begoña

 Curso 2020/2021

Programación Didáctica Curso 2020/2021

Tags: Lingua Inglesa