ANPA

Presentación

Abrimos este espazo para que sirva como lugar de encontro  para os pais e nais que queiran comunicarse connosco.
Para publicar calquera cousa basta que mandedes un correo á dirección ies.catabois@edu.xunta.es
Podedes incluír arquivos adxuntos con fotos ou o que queirades.

A.N.P.A. Catabois

- Que é o A.N.P.A.?

É a agrupación de pais, nais ou titores legais dos alumnos/as matriculados nun centro educativo. O A.N.P.A. do I.E.S. de Catabois creouse oficialmente no ano .......

A nosa actividade vai dirixida a toda a comunidade escolar; composta por pais, nais, alumnos/as, profesores/as e persoal non docente.

O A.N.P.A. necesita socios/as con ganas de participar, xa sexa contribuíndo económicamente coa súa cuota anual e/ou aportando ideas, colaborando nas actividades e traballando conxuntamente nos órganos do colexio (consello escolar, etc.). Así, e entre todos, poder facilitarnos a tarefa de educar os nosos fillos/as.

Conocendo as leis podemos colaborar nos estatutos, reunións coas adminitracións, etc.

As persoas que formamos parte da xunta directiva participamos nas diferentes actividades organizadas tanto polo centro como pola administración. Todos colaboramos na medida das nosas posibilidades e sempre estamos abertas a calquera suxerencia ou comentario que consideredes interesante.

 

- Para que sirve o A.N.P.A?

Para asistir as nais e pais en todo aquilo que lle afecta a educación dos seus fillos/as.

Axudar nas actividades educativas do colexio.

Favorecer a participación de pais e nais, promovendo actividades de formación para a súa integración no proxecto educativo.

 

- Obxetivos da asociación:

O A.N.P.A. do I.E.S. de Catabois ten como fin os seguintes obxetivos:

- Asistir aos pais ou nais en todo aquilo que concirne a educación e seguridade dos seus fillos.

- Colaborar nas actividades educativas do centro.

- Promover a participación dos pais/nais e dos alumnos/as na xestión do centro.

- Asistir aos pais/nais nos seu dereito a intervir no control e xestión do centro.

- Facilitar a representación e participación das nais e pais dos alumnos no consello escolar.

Para o cumplimento dos fins indicados a asociación leva a cabo as seguintes actividades de carácter xeral:

- Intermediar entre os alumnos/as, pais/nais e os titores en todo aquilo que concerna a educación dos seus fillos.

- Con axudas económicas para fins concretos.

- Colaborar e facilitar a realización de conferencias ou charlas no centro escolar.

- Colaborar nos actos de carácter cultural, recreativo, deportivo, etc.

- Fomentar iniciativas tendentes a completar a formación moral, cultural e física dos alumnos do centro.

- Obxectivos do curso 2008-09:

 

- Crear un ambiente baseado no respecto e na confianza na xunta directiva e no colectivo de pais e nais, para poder levar a cabo os proxectos que se poidan plantexar o longo do curso.

- Utilizar tódolos canles de comunicación e información para canalizar as necesidades e demandas educativas.

 

- Traballar de maneira permanente, para conseguir seguridade tanto no interior como no exterior do reciento escolar.

- Dinamizar e potenciar a participación dos pais na vida da Asociación.

- Velar polo óptimo desaroio integral do alumno no plan afectivo, social e cognitivo.

Distribuir contido